Nedlastninger

På denne siden finner du linker til dokumenter du kan laste ned.
Hvis du ikke ser at den lastes ned, så gå inn på sidene lastet ned på din egen PC, der vil den sansynligvis ligge.

En veileder for
samarbeid mellom
lokalforeningene i en
kommune.

Vedtekter finner du i vedlegg til Håndboka og på siden vedtekter de lastes ned ved å klikke på vedtekter.

Ulike skjema til bruk i SVP

Mal for regnskap for foreninger i SVP

Skattefrie satser reiseregning

Reiseregning for SVP regneark

Reiseregning for SVP fra 2022 i PDF format uten satser

Reisepolicy for SVP
Forbundsstyret har utarbeidet en reisepolicy for reiser som henger sammen med forbundets aktiviteter, og som skal betales av forbundet. Reisepolicyen ble vedtatt av forbundsstyret 21.september 2023. Policyen skal evalueres etter et halvt år, innen utgangen av mars 2024. Foreningene beslutter sine egne regler for reiser der foreningen skal betale reisen, men kan også velge å bruke hele eller deler av forbundets policy.

Nyhetsbrev