SVP – Statens Vegvesens Pensjonistforbund

Formål / utdrag av vedtektene  

Statens vegvesens Pensjonistforbund -SVP- er en partipolitisk nøytral sammenslutning av Vegvesenets pensjonistforeninger og har følgende formål:

  I . I pensjonistenes interesse:

  •  Å fremme og ivareta medlemmenes felles sosiale og kulturelle interesser og medvirke til at pensjonistene på en positiv måte kan delta i den samfunnsutviklingen som til enhver tid finner sted innenfor og utenfor etaten.
  •  Å fremme kontakt og samarbeid mellom medlemsforeningene, blant annet gjennom informasjonsvirksomhet og felles tiltak.
  •  Å arbeide for saker som har tilknytning til pensjonistenes livssituasjon ved samarbeid med andre landsomfattende pensjonistsammenslutninger.
  •  Å samarbeide med alle enheter og tjenestemansorganisasjoner i Statens vegvesen for å løse problemer som har betydning for etatens pensjonister.

II I Vegvesenets interesse:

  •  Gjennom løpende informasjon til medlemmene om Vegvesenets virksomhet gjøre medlemmene bedre i stand til å arbeide for større forståelse for Vegvesenet i samfunnet forøvrig.
  •  Medvirke til at medlemmenes kunnskaper og erfaring kan komme etaten til gode. 

Vil du vite mer om historien vår kan du klikke her