SVP – Statens Vegvesens Pensjonistforbund.

Utdrag av våre nye vedtekter vedtatt på Landsmøtet 10. mai 2023

§ 2. Formål
Forbundets formål er å fremme medlemmenes felles sosiale, helsemessige, økonomiske og kulturelle interesser og bidra til deres samfunnsdeltakelse

§ 3 Verdigrunnlag
Organisasjonen er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse.

§ 4. Organisasjon
Forbundets organer er:
1.         Landsmøtet
2.        Forbundsstyret
3.        Foreninger og lag