Medlemsskap i Statens vegvesens pensjonistforbund, SVP

Det er ingen som er medlem direkte i Statens vegvesens pensjonistforbund, SVP.

De som er medlemmer i en av våre 20 lokalforeninger blir automatisk medlem av forbundet (SVP).

Hvem kan bli medlem?

SVP medlemsskap

Dette reguleres av vedtektene i de lokale foreningene. Alle som har vært ansatt i Statens vegvesen, også de som ble overført til MESTA i 2003 kan bli medlemmer. 

Den enkelte forening bestemmer også i hvilken grad ektefelle/samboer og yrkesaktive kan være medlem av den lokale forening. I normen som Forbundstyret har utarbeidet for lokalforeningene er det åpnet adgang for at arbeidstakere som er fylt 60 år og uførepensjonister kan søke om medlemskap. 

Hvordan bli medlem 

Den beste måten å bli medlem på er å ta kontakt med leder eller noen annen i den foreningen du ønsker å være medlem i. Se i menyene for hver forening.

Gå til innmeldingsskjema

Vi ønsker deg som medlem i våre foreninger. Send dette skjemaet i utfyllt stand til den lokale forening der du ønsker å være medlem, eller til forbundet.

Samarbeid med Pensjonistforbundet og SAKO (Samarbeidskomiteen for pensjonister)

Statens vegvesens pensjonistforbund samarbeider SAKO som ledes av Pensjonistforbundet. Vi er godt fornøyd med dette samarbeidet. Vi har fått innflytelse i det eldrepolitiske arbeidet som PF og SAKO utfører.

Vi ser det som en stor fordel å samarbeide med en stor organisasjon som ivaretar våre interesser som pensjonist. Vi anbefaler alle våre medlemmer å melde seg inn som enkeltmedlemmer i Pensjonistforbundet for å støtte det arbeidet de gjør sentralt og lokalt. Som direkte medlem av PF får du en rekke fordeler og bladet Pensjonisten.

Oppdatert 19/7-23