Statens vegvesens pensjonistlag Sogn og Fjordane

Kontaktinformasjon

Leiar/sekretær
Per Birger Lomheim
Tlf.: 971 98 502
Epost: birlom@online.no 

Nestleiar/ sekretær
Thormod Gausdal
Tlf: 906 39 824 
Epost: Th.Gausdal@outlook.com

Kasserer:
Signy Holen
Tlf: 952 53 173
Epost: signy.holen@gmail.com

Styremedlem
Magne Sunde
Tlf: 911 90683
Epost: magne.sunde@enivest.no

Styremedlem
Terje Ove Samuelsen
Tlf: 918 60 804 
Epost: terje.ove@hotmail.no

Oppdatert 24/5-23