Statens vegvesens pensjonistforening Oslo og Akershus

Foreningen har medlemmer fra statens vegvesen både fra Oslokontoret og fra Akershus.
Ansatte i Vegdirektoratet er i hovedsak medlemmer i Vegdirektoratets pensjonistforening.

Kontaktinformasjon:

Leder: Nils-Erik Bogsrud Epost: nebogsrud@gmail.com

Nestleder: Arne Stenerud
E-post: arne.stenerud@gmail.com

Sekretær:   Inger-Berit Ødegaard 
Epost: ibodegaard@gmail.com

Kasserer: Harald Aasand
Epost: haraldaasand@gmail.com

Styremedlem Ola Kroken
Epost: ola.kroken@icould.com

Styremedlem: Bjørn Nyquist
Epost:

Oppdatert: 25/4-23