Statens vegvesens pensjonistforening Oslo og Akershus

Foreningen har nedlemmer fra statens vegvesen både fra Oslokontoret og fra Akershus.
Ansatte i Vegdirektoratet er i hovedsak medlemmer i Vegdirektoratets pensjonistforening.

Kontaktinformasjon:

Leder: Nils-Erik Bogsrud Epost: nebogsrud@gmail.com 
Nestleder:
Sekretær:   Inger-Berit Ødegaard Epost: ibodegaard@gmail.com Tlf.:454 70 777
Kasserer:   Anders Dalen epost: ga.dalen@gmail.com
Styremedlem:  Arne Stenerud
Styremedlem:  Ola Kroken
Varamedlem:   Hans Christian Akselsen
Varamedlem:   Elin Taarnesvik