Statens vegvesens pensjonistforening Oslo og Akershus

Foreningen har medlemmer fra statens vegvesen både fra Oslokontoret og fra Akershus.
Ansatte i Vegdirektoratet er i hovedsak medlemmer i Vegdirektoratets pensjonistforening.

Kontaktinformasjon:

Leder Bjørn Nyquist
Epost: nyquistbjorn@gmail.com
Telefon: 911 70 253

Sekretær Bjørn Kåre Steinset
Epost: bjorn.kare.steinset@hebb.no
Telefon: 906 07 426

Sekretær:   Inger-Berit Ødegaard 
Epost: ibodegaard@gmail.com
Telefon: 454 70 777

Kasserer Harald Aasand
Epost: haraldaasand@gmail.com

Styremedlem Rita Helene Breivold
Epost: rita.breivold@icloud.com
Telefon: 952 59 287

Styremedlem Anders Aaram
Epost: anders.aaram@gmail.com
Telefon: 481 12 417

Oppdatert: 05.04.2024/hs