Statens vegvesens pensjonistforening Aust-Agder

Aktuelt

  • Foreningen i Aust-Agders 40 års jubileum
    Hyggelig Juletreff og Jubileumsfeiring på Eikely. Torsdag 2. desember møtte ca. 60 medlemmer inklusive gjester til julemiddag og jubileumsfeiring på Eikely, et tradisjonelt sted for julefeiring i vegvesenetregi. Det er gått over 42 år siden fremsynte menn med tidligere arbeidsformann og hovedtillitsvalgt Tellef Rislaa fra Herefoss i spissen, så behovet for en pensjonistforening i vegvesenet. Rislaa var født i 1907 og hadde arbeidet i vegvesenet…

Kontaktinformasjon

Leder:
Anders Noddeland
Tlf : 918 63 759
Epost: andern20@gmail.com

Nestleder:
Ingeborg Vehus
Tlf: 909 65 907
Epost: ingeborgvehus@yahoo.no

Sekretær:
Øystein Bedford Pedersen
Rolf Tidemann
Tlf:
Epost:

Styremedlem
Gerd Botterli
Tlf:
Epost :  

Styremedlem
Bjørn Olstad
Tlf : 905 91 660
Epost: bjolstad@hotmail.com

Varamedlem:
Torbjørn Borgi
Tlf: 474 17 089
Epost:

Årsmelding 2016 finner du her.