Statens vegvesens pensjonistforening i Nordre Nordland

Aktuelt

  • Tur til Kjerringøy
    Vegpensjonister i Nordre Nordland var på tur til Kjerringøy, onsdag 27. oktober. På programmet sto omvisning og foredrag i RamSalten våtmarkssenter, et informasjonssenter om natur- og verneområder i Nordland, omvisning i det nye Harr-museet, og et flott foredrag i Ulf Mikalsen sitt båtbyggeri, om båtbyggingstradisjoner i Nordland.

Kontaktinformasjon

Leder
Hans-Aksel Johnsen
Telefon: 4992 11 551
Epost: hans-aksel.johnsen@outlook.com

Nestleder
Henning Ivarrud
Telefon: 907 37 357
Epost: hivarrud@online.no

Sekretær
Kirsti Skjold Evjen
Telefon: 481 08 547
Epost: kristiskjold.evjen@gmail.com 

Styremedlem (Lofoten)
Kristoffer Angell
E-post: k-ang@online.no

Kasserer
Tone Brun Svendsen Grindstein
Tlf. 913 62 359
E-post: tonegrindstein@yahoo.no

Styremedlem
Lilian Holstad
Rune H.O. Amundsen