Statens vegvesens pensjonistforening i Nordre Nordland

Aktuelt

  • Årsmøtet ble holdt 24/3-22
    Møtet ble holdt på Bodø Bakeri i Bodø Leder: Rune Amunden valgt for l årNestleder: Henning Ivarrud valgt for 2 årKasserer: Tone Grindstein ikke på…
  • Tur til Kjerringøy
    Vegpensjonister i Nordre Nordland var på tur til Kjerringøy, onsdag 27. oktober. På programmet sto omvisning og foredrag i RamSalten våtmarkssenter, et informasjonssenter om natur- og verneområder i Nordland, omvisning i det nye Harr-museet, og et flott foredrag i Ulf Mikalsen sitt båtbyggeri, om båtbyggingstradisjoner i Nordland.

Kontaktinformasjon

Leder
Rune Amundsen
Telefon: 975 99 711
Epoat: runeho@outlokk.com

Nestleder
Henning Ivarrud
Telefon: 907 37 357
Epost: hivarrud@online.no

Sekretær
Kirsti Skjold Evjen
Telefon: 481 08 547
Epost: kristiskjold.evjen@gmail.com 

Styremedlem (Lofoten)
Kristoffer Angell
E-post: k-ang@online.no

Kasserer
Tone Brun Svendsen Grindstein
Tlf. 913 62 359
E-post: tonegrindstein@yahoo.no

Styremedlem
Lilian Holstad
Rune H.O. Amundsen