Statens vegvesens pensjonistforening i Nordre Nordland

Foreningen skiftet navn fra Salten til Nordre Nordland i 2019 og er slått sammen med Lofoten og Vesterålen som er nedlagt som egen forening.

Leder
Hans-Aksel Johnsen
Telefon: 4992 11 551
Epost: hans-aksel.johnsen@outlook.com

Nestleder
Henning Ivarrud
Telefon: 907 37 357
Epost: hivarrud@online.no

Sekretær
Kirsti Skjold Evjen
Telefon: 481 08 547
Epost: kristiskjold.evjen@gmail.com 

Kasserer
Tone Brun Svendsen Grindstein
Tlf. 913 62 359
E-post: tonegrindstein@yahoo.no

Styremedlem (Lofoten)
Kristoffer Angell
E-post: k-ang@online.no

Styremedlem
Lilian Holstad
Rune H.O. Amundsen

Foreningen holdt sitt årsmøte 8.juni – 21