Statens vegvesens pensjonistforening i Nordre Nordland

Foreningen skiftet navn fra Salten til Nordre Nordland i 2019 og er slått sammen med Lofoten og Vesterålen som er nedlagt som egen forening.

Leder
Kirsti Skjold Evjen
Telefon: 481 08 547
Epost: kristiskjold.evjen@gmail.com 

Nestleder
Henning Ivarrud

Sekretær
Jostein Myrbostad
Tlf. 951 03 352
E-post: jostein.myrbostad@hotmail.com

Kasserer
Arne Sivertsen
Tlf. 91362 359
E-post: arnesivertsen@mac.com

Styremedlem (Lofoten)
Kristoffer Angell
E-post: k-ang@online.no

Styremedlem
Lilian Holstad
Rune Amundsen