Statens vegvesen pensjonistforening Telemark

Kontaktinformasjon

Leder
Hans Sandland
Telefon: 915 79 190
Epost: h-sandla[at]online.no

Sekretær Maisen Snelltvedt
Telefon: 909 68 293
Epost: maisens[at]online.no

Kasserer Tove Falk
Telefon: 909 60 752
Epost: tove.falk[at]hotmail.no

Styremedlem Kjell Solheim
Telefon: 415 11 435
Epost: glaservn[at]gmail.com

Styremedlem Nina Lifjeld
Telefon: 901 27 300
Epost: lifjeldnina[at]gmail.com

Oppdatert 06.04.2024/hs