Vegdirektoratets pensjonistforening

Nyttårsbrev 2021

Kjære pensjonistkolleger

Vi avsluttet julebrevet med et inderlig ønske om et godt nytt år, men kan vel ikke si at vi har merket så mye til det. Det måtte da muligens være enkelte begivenheter «over there»!

Aktivitetsnivået i foreningen vil fortsatt være «på vent», men nå varsles vaksinestart også for de mer middelaldrende av våre medlemmer, så vi ser muligheter for  aktivitet i løpet av våren ..

Den som kan vedtektene våre, vet at vi etter disse egentlig skal holde årsmøte i løpet av første kvartal. Forbundsstyret har gitt tillatelse til å utsette dette, så vi venter på en mulighet til å arrangere dette med personlig fremmøte og sosialt samvær. Måtte det ikke vare for lenge..

Vi pensjonister er jo vant med hjemmekontor, men er kanskje ikke like bekvemme med digitale møter. Pensjonistforbundet ønsker å hjelpe medlemmer til bedre å utnytte velferdsteknologiens muligheter, og tilbyr flere kurs via Internett.

Invitasjonen, med et følgebrev fra SVP, følger vedlagt. De som ønsker å delta på kurs i ett eller flere av de temaene som er listet opp, kan melde seg via vegdir.pensjon@gmail.com . Vi vil så se om vi kan sette sammen grupper og «bestille time» hos Pensjonistforbundet for de ulike temaene.

Styret har hatt lang juleferie, men tar nå sikte på å ha en eller annen form for møte for å se hva vi kan finne på mens vi venter, ikke på Godot, men «opplåsing» av samfunnet. 

Dette brevet vil også bli lagt ut på nettsidene til SVP- www.vegpensjonistene.no

Disse sidene har fått et skikkelig løft, så ta gjerne en titt. Om vi også blir litt flinkere til å legge inn stoff, vil dette bli skikkelig bra!

Og inntil videre: trøst dere med at det snart blir bedre, og ikke glem å holde dere i form!

Hilsen
styret

VEDLEGG: Tilbud om kurs. Klikk her for nedlasting.
Filen vil bli lagt inn på din PC i mappen nedlastinger

Kontaktpersoner

Leder
Erik Furuseth
Tlf.: 906 97 175 Epost: vegdir.pensjon@gmail.com

Nestleder:  
Sidsel Kålås
Epost: sidselkalas@outlook.com

Sekretær:  
Lisa A: Holm Odden,
Tf.: 918 22 799
epost: lisa.annyh@gmail.com

Kasserer
Ivar Christiansen
Tlf: 900 43 195
Epost: ivar@toppentrafikk.no

Styremedlem:
Grethe Gundersen,  
Tlf.: 906 44 025
Epost:grethe.gundersen@gmail.

Styremedlem
Harald Håkonsen