Vegdirektoratets pensjonistforening

Vårbrev 2021

Kjære pensjonistkolleger

I vårt nyttårsbrev uttrykte vi et fromt ønske om godt nytt år!
Nå er to vårmåneder unnagjort, og selv om bjørkene grønnes og
hvitveisen stikker opp både her og der, er det lite vår i Corona- land.
For å holde seg i vårterminologien, er epidemien å ligne med en
bråtebrann. Så snart du får slått den ned ett sted, blusser den opp en
annen plass. Men det skal bli bedre!

Vi antydet aktivitet i løpet av våren. Da må det nok bli en lang vår..
Men vi er i gang. Styret har hatt et vellykket Teams- møte, og skal snart
ha et nytt for å forberede aktiviteter for høsten.
En av dem blir årsmøtet 2021.

Årsrapporten er skrevet, regnskap er levert og revidert, og valgkomiteen
har levert sin innstilling til årets valg. Medlemskort og kontingentkrav
ligger bare og venter på å bli lagt i konvolutt for utsendelse til alle
medlemmer, sammen med dokumentene nevnt over.

Koronatiden har vært snill utgiftsmessig, så det er stor sjanse for små
egenandeler når vi igjen kan invitere, ikke minst til kollegialt samvær!
Og vi vil ha et fysisk årsmøte!

I mellomtiden, kos dere, etter hvert også i selskap med kjente og kjære!

Hilsen
styret

VEDLEGG: Tilbud om kurs. Klikk her for nedlasting.
Filen vil bli lagt inn på din PC i mappen nedlastinger

Kontaktpersoner

Leder
Erik Furuseth
Tlf.: 906 97 175 Epost: vegdir.pensjon@gmail.com

Nestleder:  
Sidsel Kålås
Epost: sidselkalas@outlook.com

Sekretær:  
Lisa A: Holm Odden,
Tf.: 918 22 799
epost: lisa.annyh@gmail.com

Kasserer
Ivar Christiansen
Tlf: 900 43 195
Epost: ivar@toppentrafikk.no

Styremedlem:
Grethe Gundersen,  
Tlf.: 906 44 025
Epost:grethe.gundersen@gmail.

Styremedlem
Harald Håkonsen
Tlf: 922 84 763
Epost: :haraldhakonsen50@gmail.co