Vegdirektoratets pensjonistforening

Kontaktpersoner

Leder
Erik Furuseth
Tlf.: 906 97 175 Epost: vegdir.pensjon@gmail.com

Nestleder:  
Sidsel Kålås
Epost: sidselkalas@outlook.com

Sekretær:  
Lisa A: Holm Odden,
Tf.: 918 22 799
epost: lisa.annyh@gmail.com

Kasserer
Ivar Christiansen
Tlf: 900 43 195
Epost: ivar@toppentrafikk.no

Styremedlem:
Grethe Gundersen,  
Tlf.: 906 44 025
Epost: grethe.gundersen@gmail.com

Styremedlem
Harald Håkonsen
Tlf: 922 84 763
Epost: haraldhakonsen50@gmail.com