Statens vegvesens pensjonistforening Finnmark

Her finner dere de nyhetene som foreningen i Finnmark vil informere om.

 • Årsmøtet i 2021 ble avviklet etter planen.

  På grunn av koronasituasjonen i mars 2020 da vi skulle ha vårt årsmøte måtte årsmøtet utsettes.
  Det styret som ble valgt tidligere vil fortsette si sine funksjoner helt til et nytt årsmøte er mulig.

  Fredag 18. juni ble årsmøtet 2021 holdt i Lakselv
  Leder Asle Persen åpnet årsmøtesamlingen som går over to dager, med å ønske alle velkommen.
  Antall frammøtte 27.

KONTAKTINFORMASON

Leder
Asle Persen
Tlf: 992 89754
Epost: Aspersen@online.no

Nestleder
Torbjørn Mortensen

Sekretær
Magne H. Persen
Tlf: 957 57 232
Epost: maghper@gmail.com

Kasserer
Anne Lise Pedersen
Tlf 414 33 763
Epost:

Styremedlem: Åse Mosand
Tlf:
Epost:

Oppdatert: 25/4-23