Statens vegvesens pensjonistforening Finnmark

Her finner dere de nyhetene som foreningen i Finnmark vil informere om.

  • Årsmøtet i 2020 er utsatt

    På grunn av koronasituasjonen i mars da vi skulle ha vårt årsmøte måtte årsmøtet utsettes.
    Slik situasjonen er nå vil det ikke bli mulig å holde det i 2020.

    Det betyr at styret som ble valgt tidligere vil fortsette si sine funksjoner helt til et nytt årsmøte er mulig. Det vil neppe skje før tidligst på våren i 2021.

    Vi vil komme med mer informasjon når situasjonen med hensyn til smittevern er mer avklart

KONTAKTINFORMASON

Leder
Asle Persen
Tlf: 992 89754
Epost: Aspersen@online.no

Nestleder
Torbjørn Mortensen

Sekretær
Magne H. Persen
Tlf: 957 57 232
Epost: maghper@gmail.com

Kasserer
Åse Mosand

Styremedlem
Anne Lise Pedersen
Tlf 414 33 763