Hvilke fordeler har du som medlem?

Som pensjonist fra Statens vegvesen kan du leie etatens hytter. For mer informasjon klikk her.

I tillegg har du som medlem adgang til noen av vegvesenets lokaler under visse forutsetninger.
Disse fordelene skal være nedskrevet i en lokal avtale med plassjefen på de ulike steder.
Avhengig av hva som finnes på det enkelte sted kan det være kantine, trimrom osv.

Vi oppfordre våre medlemmer til selv å melde seg inn i Pensjonistforbundet (PF). Da støtter du også det arbeidet som PF gjør lokalt mot kommuner og fylkeskommuner for et bedre tilbud til oss pensjonister.
Som medlem får du nyte godt av alle tilbudene PF har.