Bli medlem

Innmelding i en av Statens vegvesens pensjonistforeninger.


Du kan også laste ned dette skjemaet og skrive det ut. Skjemaet kan enten sendes til den lokal-forening der du ønsker å bli medlem, eller send det til forbundsstyret.

Søknad om medlemskap