Bli medlem

Innmelding i en av Statens vegvesens pensjonistforeninger.


Du kan også laste ned dette skjemaet og skrive det ut. Skjemaet kan enten sendes til den lokal-forening (se oversikt på nett-siden foreninger) der du ønsker å bli medlem, eller send det til oss på Forbundskontoret. (Se adressen nederst her.)