Statens vegvesens pensjonistforening Troms

Leder
Knut Arne Henriksen
Tlf: 917 21 700
Epost: knutahenriksen@gmail.com

Nestleder
Per Åge Hansen
Tlf 905 55176
Epost: paaghan@online.no

Sekretær
Edel Miljeteig Austlid
Tlf.: 992 32 455
Epost: edel.austlid@gmail.com

Kasserer Annlaug S Johnsen
Tlf.: 484 95 124
Epost: annskjoh@online.no

Styremedlem: Ivar Kaino
Telefon: 992 77 769
Epost: ivarkaino@gmail.com

Styremedlem Lars Molund
Telefon:  478 67 450
Epost: lhmolund@gmail.com

Styremedlem Ann Synnøve Elvevoll
Telefon: 970 40 790
Epost: asynne@gmail.com

Oppdatert: 25/4-23