Forside

 • Landsmøtet i SVP 2023

  Landsmøtet i Bergen ble avviklet de 10. mai. Budsjettet og handlings-programmet var de viktigste sakene.I tillegg var det invitert 3 gjester som forelesere.
  Jan Davidsen orienterte om det Pensjonist-forbundet nå var opptatt av. Etatsdirektør Jane Bordal fra Statens vegvesen (SVV) fortalte om det som nå skjer skjer i etaten. Navarsete tillitsvalgt fra NTL fortalte om det som skjer i og rundt SVV sett fra de ansattes side.

  Dagen etter var formiddagen avsatt til et seminar der hovedfokuset var utfordringene foreningene har både med økonomien og medlemsverving når antallet ansatte i SVV var under stadig redusering.

  På dette seminaret ble også spørsmålet om å opprette et historieutvalg i SVP luftet.

  Her er deler av det nye styret som var tilstede.

  Fra venstre Asle Persen, Hans Seland, Eva Borge, Kjell Bjørvig, Kjell Solheim, Irene Bolsø og Øyvind Ansgar.

SVPs ledersamling 2022

1, og 2. juni var alle lederne og Forbundsstyret i SVP samlet i Kristiansand. På programmet sto det flere viktige tema, både interne spørsmål og innlegg utenfra. Inviterte forelesere Spesialrådgiver Harald Olimb Norman ga oss…
Les mer… SVPs ledersamling 2022

Gratulerer med 40 år

To av våre foreninger var i fjor 40 år. Foreningene i Aust-Agder og Rogaland.på grunn av Corona-situasjonen ble feiringene flyttet til i år. Først ute var foreningen i Rogaland som valgte å ha to feiringer….
Les mer… Gratulerer med 40 år

Landsmøtet 2021

8. September holdt SVP vårt Landsmøte i Tromsø. En av de viktigste sakene var beslutningen å vedta et nytt sett paragrafer i våre vedtekter. Når protokollen er godkjent vil de nye vedtektene i sin helhet…
Les mer… Landsmøtet 2021

Om dette nettstedet

Her finner du informasjon om Statens vegvesens pensjonistforbund. Nettstedet er i hovedsak rettet mot våre medlemmer og potensielle medlemmer.

Hva er SVP?

Staten Vegvesen Pensjonistforbund logo versjon1

Statens vegvesens pensjonist-forbund er en partipolitisk uavhengig sammenslutning av lokale pensjonistforeninger for tidligere ansatte i Statens vegvesen .

Det er imidlertid den enkelte forenings vedtekter som regulerer hvem som kan bli medlem. Vi arbeider for fremme medlemmenes felles sosiale, helsemessige, økonomiske og kulturelle interesser og bidra til deres samfunnsdeltakelse.

Vi er også vegpensjonistenes fagforbund og sammen med våre venner i SAKO og Pf stiller vi krav og deltar i drøftinger om trygdebudsjettet og statsbudsjettet med de ulike departementene.

Møtekalender SVP

Forbundsstyrets møter i 2023
 • nr 1/23 – 13. februar.
 • nr 2/23 – 23. mars.
 • nr 3/23 – 9. mai.
 • nr 4/23 – 15*16/5 Det nye styrets første møte
Arbeidsutvalgets møter i 2023
 • nr 1. 19. januar
 • Nr 2 13. mars
 • Nr 3: 28.mars
 • Nr 4: 9. mai

Landsmøtet 2023
Ble holdt i Bergen 10 og 11 mai. Se egen melding til venstre.

SAKO konferansen 2022
Blir holdt 2 november i Oslo. SVP stillte med med 5 deltagere Mer om denne konferansen finner du på http://pensjonistforbundet.no