Landsmøtet 2021

8. September holdt SVP vårt Landsmøte i Tromsø. En av de viktigste sakene var beslutningen å vedta et nytt sett paragrafer i våre vedtekter. Når protokollen er godkjent vil de…
Les mer… Landsmøtet 2021

Om dette nettstedet

Her finner du informasjon om Statens vegvesens pensjonistforbund. Nettstedet er i hovedsak rettet mot våre medlemmer og potensielle medlemmer.

Hva er SVP?

Staten Vegvesen Pensjonistforbund logo versjon1

Statens vegvesens pensjonist-forbund er en partipolitisk uavhengig sammenslutning av lokale pensjonistforeninger for tidligere ansatte i Statens vegvesen .

Det er imidlertid den enkelte forenings vedtekter som regulerer hvem som kan bli medlem. Vi arbeider for fremme medlemmenes felles sosiale, helsemessige, økonomiske og kulturelle interesser og bidra til deres samfunnsdeltakelse.

Vi er også vegpensjonistenes fagforbund og sammen med våre venner i SAKO og PF stiller vi krav og deltar i drøftinger om trygdebudsjettet og statsbudsjettet med de ulike departementene.

Møtekalender SVP

Forbundsstyrets møter i 2023
 • nr 1/23 – 13. februar.
 • nr 2/23 – 23. mars.
 • nr 3/23 – 9. mai.
 • nr 4/23 – 15*16/5 Det nye styrets første møte
 • nr 5/23 – 21. september, vegkontoret Drammen
 • nr 7/23 – 2. november, Teams
 • nr. 8/23 – 7. og 8. desember
Arbeidsutvalgets møter i 2023
 • nr 1. 19. januar
 • Nr 2 13. mars
 • Nr 3: 28.mars
 • Nr 4: 9. mai

Landsmøtet 2023
Ble holdt i Bergen 10 og 11 mai. Se egen melding til venstre.

SAKO konferansen 2022
Blir holdt 2 november i Oslo. SVP stillte med med 5 deltagere Mer om denne konferansen finner du på http://pensjonistforbundet.no