• Landsmøtet 2021

    8. September holdt SVP vårt Landsmøte i Tromsø. En av de viktigste sakene var beslutningen å vedta et nytt sett paragrafer i våre vedtekter. Når protokollen er godkjent vil de nye vedtektene i sin helhet bli lagt ut på dette nettstedet. Vi fikk også gode og informative innlegg fra Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og fra Lederen av drift og vedlikehold, Bjørn Laksforsmo. Vi stetter stor pris på at de tok seg tid til å møte oss på denne måten.

    Dagen etter, den 9.9 var avsatt til et seminar og med åpen time. Også dette var en vellykket halv dag sett fra vår side.

Om dette nettstedet

Her finner du informasjon om Statens vegvesens pensjonistforbund. Nettstedet er i hovedsak rettet mot våre medlemmer og potensielle medlemmer.

Hva er SVP?

Staten Vegvesen Pensjonistforbund logo versjon1

Statens vegvesens pensjonistforbund er en partipolitisk uavhengig sammenslutning av lokale pensjonistforeninger for tidligere ansatte i Statens vegvesen . Det er imidlertid den enkelte forenings vedtekter som regulerer hvem som kan bli medlem. Vi arbeider for fremme medlemmenes felles sosiale, helsemessige, økonomiske og kulturelle interesser og bidra til deres samfunnsdeltakelse.

Møtekalender SVP

Forbundstyrets møter
  • nr 6/21 – 15 desember.-2021
  • nr 1/23 – 8 februar-2022
Arbeidsutvalgets møter
  • nr 25. januar – 2022
  • Andre møter ved behov

Ledersamling 2022

Forbundsstyret planlegger å samle alle lederne i våre foreninger den
1-2 juni 2022 i Kristiansand

Landsmøtet 2023

Endelig tid er ikke besyemt

SAKO konferansen 2021
og helsekonferansen

De ble holde i år 19-20 oktober på Gardermoen. SVP stilte med med 5 deltagere + leder siden Landsstyret i Pf også som vanlig deltok der han er medlem. Mer om disse konferansen finner du på http://pensjonistforbundet.no