Forside

  • Årsmøtene går mot slutten

    Det betyr at nye personer kan ha blitt valgt inn i de nye styrene.

    Det tar imidlertid litt tid før denne informasjonen kommer inn til oss sentralt. Det betyr at våre kontaktpersoner ikke er helt oppdatert. Vi håper at vi har oppdatert alle i løpet av april, og at det ikke skaper for store problemer

Gratulerer med 40 år

To av våre foreninger var i fjor 40 år. Foreningene i Aust-Agder og Rogaland.på grunn av Corona-situasjonen ble feiringene flyttet til i år. Først ute var foreningen i Rogaland som valgte å ha to feiringer. En i sydfylket 24. november, og den andre i Haugesund 1. desember. Foreningen i Aust-Agder feiret sitt jubileum 2. desemberVi gratulerer de to eldste foreningene i vårt forbund. begge startet i…
Les mer… Gratulerer med 40 år

Landsmøtet 2021

8. September holdt SVP vårt Landsmøte i Tromsø. En av de viktigste sakene var beslutningen å vedta et nytt sett paragrafer i våre vedtekter. Når protokollen er godkjent vil de nye vedtektene i sin helhet bli lagt ut på dette nettstedet. Vi fikk også gode og informative innlegg fra Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og fra Lederen av drift og vedlikehold, Bjørn Laksforsmo. Vi stetter stor pris…
Les mer… Landsmøtet 2021

SVP Østfold er nedlagt

Forbundsstyret synes det er sterkt beklagelig at en av våre foreninger 1/9 valgte å nedlegge sin virksomhet. De klarte ikke å få noen til å overta som leder og kasserer.Desverre var vårt tilbud om hjelp ikke ønsket. På sitt første styremøte etter landsmøtet ble det diskutert hvordan vi kan bidra til å stable på bena et nytt styre i Østfold. Dette vil vi diskutere videre og…
Les mer… SVP Østfold er nedlagt

Om dette nettstedet

Her finner du informasjon om Statens vegvesens pensjonistforbund. Nettstedet er i hovedsak rettet mot våre medlemmer og potensielle medlemmer.

Hva er SVP?

Staten Vegvesen Pensjonistforbund logo versjon1

Statens vegvesens pensjonistforbund er en partipolitisk uavhengig sammenslutning av lokale pensjonistforeninger for tidligere ansatte i Statens vegvesen . Det er imidlertid den enkelte forenings vedtekter som regulerer hvem som kan bli medlem. Vi arbeider for fremme medlemmenes felles sosiale, helsemessige, økonomiske og kulturelle interesser og bidra til deres samfunnsdeltakelse.

Møtekalender SVP

Forbundstyrets møter
  • nr 2/22 – 31/6- 2022
  • nr 1/23 – 15 mars-2022
Arbeidsutvalgets møter
  • nr 2/22 5. mai
  • Andre møter ved behov

Ledersamling 2022

Ledersamling for alle lederne i våre foreninger den 1-2 juni 2022 i Kristiansand på Ernst hotell.

Landsmøtet 2023

Endelig tid er ikke besyemt

SAKO konferansen 2021
og helsekonferansen

De ble holde i år 19-20 oktober på Gardermoen. SVP stilte med med 5 deltagere + leder siden Landsstyret i Pf også som vanlig deltok der han er medlem. Mer om disse konferansen finner du på http://pensjonistforbundet.no