Da var sommeren over for denne gang, og vi ser starten på høsten.

8. September holdt SVP vårt Landsmøte i Tromsø. En av de viktigste sakene var beslutningen å vedta et nytt sette paragrafer i våre vedtekter. Når protokollen er godkjent vil de nye vedtektene i sin helhet bli lagt ut på dette nettstedet. Vi fikk også gode og informative innlegg fra Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og fra Lederen av drift og vedlikehold, Bjørn Laksforsmo. Vi stetter stor pris på at de tok seg tid til å møte oss på denne måten.

Dagen etter, den 9.9 var avsatt til et seminar og med åpen time. Også dette var en vellykket halv dag sett fra vår side.


OBS: Pensjonistforbundet har fått ny WEB-løsning. Vi må derfor gå gjennom våre koblinger til deres sider, og lage nye linker. Det kan ta litt tid før vi har dette i orden Beklager ulempen.

Aktuelt

Om dette nettstedet

Her finner du informasjon om Statens vegvesens pensjonistforbund. Nettstedet er i hovedsak rettet mot våre medlemmer og potensielle medlemmer.

Hva er SVP?

Staten Vegvesen Pensjonistforbund logo versjon1

Statens vegvesens pensjonistforbund er en partipolitisk uavhengig sammenslutning av lokale pensjonistforeninger for tidligere ansatte i Statens vegvesen . Det er imidlertid den enkelte forenings vedtekter som regulerer hvem som kan bli medlem. Vi arbeider for fremme medlemmenes felles sosiale, helsemessige, økonomiske og kulturelle interesser og bidra til deres samfunnsdeltakelse.

Møtekalender SVP

Forbundstyrets møter
  • nr 5/21 – 18-19 okt.-2021
  • nye møter besluttes på neste møte
Arbeidsutvalgets møter
  • nr 7-21 – 15/9 er avholdt på teams
  • nr 8 – 21 – 28/9 er neste møte på Brynseng

Landsmøtet 2020

Landsmøtet som skulle vært holdt i mai i 2020 ble som kjent utsatt og ble avholdt den 7-9 september 2021 i Tromsø. Neste Landsmøte blir i 2023.

SAKO konferansen 2021

Den holdes i år 19-20 oktober på Gardermoen. SVP stiller med 5 deltagere