Velkommen til våre nye WEB-sider

Feire med champagne

Vi har nå skiftet løsning for å drifte våre WEB-sider, og det har tatt sin tid, men ved hjelp av eksterne krefter er vi nå i gang igjen. Ikke alt er på plass enda, men det kommer etter hvert utover vinteren. Spesielt gjelder dette nyhetene fra foreningene.

Vi håper du finner lettere frem til det du leter etter på de nye sidene.
Hilsen forbundssekretæren


OBS: Pensjonistforbundet har fått ny WEB-løsning. Vi må derfor gå gjennom våre koblinger til deres sider, og lage nye linker. Det kan ta litt tid før vi har dette i orden Beklager ulempen.

Aktuelt

Om dette nettstedet

Her finner du informasjon om Statens vegvesens pensjonistforbund. Nettstedet er i hovedsak rettet mot våre medlemmer og potensielle medlemmer.

Hva er SVP?

Staten Vegvesen Pensjonistforbund logo versjon1

Statens vegvesens pensjonistforbund er en partipolitisk uavhengig sammenslutning av 20 lokale pensjonistforeninger for tidligere ansatte i Statens vegvesen . Det er imidlertid den enkelte forenings vedtekter som regulerer hvem som kan bli medlem. Vi arbeider for fremme medlemmenes felles sosiale, helsemessige, økonomiske og kulturelle interesser og bidra til deres samfunnsdeltakelse.

Møtekalender SVP

Forbundstyrets møter
  • 9/2-2021 avholdt
  • 16/3 -2021 avholdt
  • 16/4-2021 avholdt
  • 7/9 2021
Arbeidsutvalgets møter
  • 2/1 er avholdt
    2/3 på avholdt
  • 24/3-2021 avholdt
  • Ved behov

Landsmøtet 2020

Landsmøtet som skulle vært holdt i mai i 2020 ble som kjent utsatt.
Kolonisituasjonen er fortsatt usikker så styret har på sitt møte 16/4 besluttet å flytte møtet til den 7-9 september 2021.