Forside

  • SVPs ledersamling 2022
    1, og 2. juni var alle lederne og Forbundsstyret i SVP samlet i Kristiansand. På programmet sto det flere viktige tema, både interne spørsmål og innlegg utenfra. Inviterte forelesere Spesialrådgiver Harald Olimb Norman ga oss en flott orientering om arbeidet i kulissene med trygdedrøftingene…

Gratulerer med 40 år

To av våre foreninger var i fjor 40 år. Foreningene i Aust-Agder og Rogaland.på grunn av Corona-situasjonen ble feiringene flyttet til i år. Først ute var foreningen i Rogaland som valgte å ha to feiringer….
Les mer… Gratulerer med 40 år

Landsmøtet 2021

8. September holdt SVP vårt Landsmøte i Tromsø. En av de viktigste sakene var beslutningen å vedta et nytt sett paragrafer i våre vedtekter. Når protokollen er godkjent vil de nye vedtektene i sin helhet…
Les mer… Landsmøtet 2021

Om dette nettstedet

Her finner du informasjon om Statens vegvesens pensjonistforbund. Nettstedet er i hovedsak rettet mot våre medlemmer og potensielle medlemmer.

Hva er SVP?

Staten Vegvesen Pensjonistforbund logo versjon1

Statens vegvesens pensjonist-forbund er en partipolitisk uavhengig sammenslutning av lokale pensjonistforeninger for tidligere ansatte i Statens vegvesen . Det er imidlertid den enkelte forenings vedtekter som regulerer hvem som kan bli medlem. Vi arbeider for fremme medlemmenes felles sosiale, helsemessige, økonomiske og kulturelle interesser og bidra til deres samfunnsdeltakelse.

Møtekalender SVP

Forbundstyrets møter
  • nr 3/22 – 29. september- 2022
  • nr 4/22 – 6. desember-2022
Arbeidsutvalgets møter
  • 1. september 2022
  • Andre møter ved behov

Ledersamling 2022

Ledersamling for alle lederne i våre foreninger ble avviklet 1-2 juni 2022 i Kristiansand på Ernst hotell.

Landsmøtet 2023

Planlegges holdt i Bergen i uke 19 i 2023

SAKO konferansen 2022
Blir holdt 2 november i Oslo. SVP stiller med med 5 deltagere Mer om denne konferansen finner du på http://pensjonistforbundet.no