Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer

Nå er vi godt på veg inn i sommeren på dette spesielle året. De fleste av våre medlemmer antar vi er vaksinert både en og to ganger, så vi nærmer oss de fleste steder en litt mer normal sommer.

Årets trygdeoppgjør ser ut til å bli godt for oss. saken avsluttes i komiteen den 17. juni før den går til behandling i Stortinget. det endelige resultatet får vi da.

Følg med på pensjonistforbundets websider for å holde dere oppdatert etterhvert som saken avsluttes


OBS: Pensjonistforbundet har fått ny WEB-løsning. Vi må derfor gå gjennom våre koblinger til deres sider, og lage nye linker. Det kan ta litt tid før vi har dette i orden Beklager ulempen.

Aktuelt

Om dette nettstedet

Her finner du informasjon om Statens vegvesens pensjonistforbund. Nettstedet er i hovedsak rettet mot våre medlemmer og potensielle medlemmer.

Hva er SVP?

Staten Vegvesen Pensjonistforbund logo versjon1

Statens vegvesens pensjonistforbund er en partipolitisk uavhengig sammenslutning av 20 lokale pensjonistforeninger for tidligere ansatte i Statens vegvesen . Det er imidlertid den enkelte forenings vedtekter som regulerer hvem som kan bli medlem. Vi arbeider for fremme medlemmenes felles sosiale, helsemessige, økonomiske og kulturelle interesser og bidra til deres samfunnsdeltakelse.

Møtekalender SVP

Forbundstyrets møter
  • 9/2-2021 avholdt
  • 16/3 -2021 avholdt
  • 16/4-2021 avholdt
  • 7/9 2021
Arbeidsutvalgets møter
  • 2/1 er avholdt
    2/3 på avholdt
  • 24/3-2021 avholdt
  • 29/6 siste før ferien
  • Ved behov

Landsmøtet 2020

Landsmøtet som skulle vært holdt i mai i 2020 ble som kjent utsatt.
Koronasituasjonen er fortsatt usikker så styret har på sitt møte 16/4 besluttet å flytte møtet til den 7-9 september 2021.