I 2023 var SVP 25 år

Den formelle starten av SVP skjedde 20.  juni 1998 på Kulturdagene på Norsk vegmuseum ved Hunderfossen. Erik Norstrøm har skrevet om årene mellom stiftelsen og 2018, og nå har Kjell Sture Bjørvig ført arbeidet videre med en beretning som handler om virksomheten etter landsmøtet i 2018,…
Les mer… I 2023 var SVP 25 år

Veipensjonistenes årsmelding 2023

For et år siden varslet Statens vegvesen at tilskuddet på vel en million kroner, som forbundet hadde fått i en årrekke, måtte avvikles fordi statsetatene ikke kan gi bort stortingets bevilgninger til selvstendige organisasjoner.  Da tilskuddet falt bort, måtte forbundsstyret straks avslutte det kollektive medlemskapet…
Les mer… Veipensjonistenes årsmelding 2023

Om dette nettstedet

Her finner du informasjon om Statens vegvesens pensjonistforbund. Nettstedet er i hovedsak rettet mot våre medlemmer og potensielle medlemmer.

Hva er SVP?

Staten Vegvesen Pensjonistforbund logo versjon1

Statens vegvesens pensjonist-forbund er en partipolitisk uavhengig sammenslutning av lokale pensjonistforeninger for tidligere ansatte i Statens vegvesen .

Det er imidlertid den enkelte forenings vedtekter som regulerer hvem som kan bli medlem. Vi arbeider for fremme medlemmenes felles sosiale, helsemessige, økonomiske og kulturelle interesser og bidra til deres samfunnsdeltakelse.

Vi er også vegpensjonistenes fagforbund og sammen med våre venner i SAKO og PF stiller vi krav og deltar i drøftinger om trygdebudsjettet og statsbudsjettet med de ulike departementene.

Møtekalender SVP

Forbundsstyrets møter i 2024
  • nr 1/24 – 25. januar i Drammen
  • nr 2/24 – 21. mars på Teams
  • nr 3/24 – 17. og 18. april Trondheim / regionmøte
  • nr 4/24 – 07. juni på Teams
  • nr 5/24 – 11. og 12. sept. Drammen / regionmøte
  • nr 6/24 – 24. oktober på Teams
  • nr. 7/24 – 5. desember i Drammen
Arbeidsutvalgets møter i 2024
  • nr 1. 29. januar

Landsmøtet 2025
Valget står mellom Norsk vegmuseum ved Lillehammer og Trondheim by. Styret ønsker å begrense møtet til en overnatting. Det frigjør ca. kr 50 000 til regionmøter.

SAKO konferansen 2023
På SAKO-konferansen 1.11.2023 deltok Kjell S. Bjørvig, Edel M. Austlid, Arild J. Evensen, Kjell Solheim og Hans Seland.