Forside

 • SVPs ledersamling 2022

  1, og 2. juni var alle lederne og Forbundsstyret i SVP samlet i Kristiansand.

  Deltakerne på ledersamlingen Harald I venstre bildekant

  På programmet sto det flere viktige tema, både interne spørsmål og innlegg utenfra.

  Inviterte forelesere

  Spesialrådgiver Harald Olimb Norman ga oss en flott orientering om arbeidet i kulissene med trygdedrøftingene og resultatet slik det forelå på det tidspunktet. Vider om forslaget om å fjerne eldreombudet og det viktige arbeidet Pensjonsforbundet gjør innenfor mange ulike områder. Han viste i detalj hvordan regjeringen regner for å hindre at vi som pensjonister ikke får de 2 milliardene vi rettmessig skull ha på grunn av en høyere prisvekst enn forventet ved fjorårets oppgjør.

  Kjell Bjørvig og Bodil Rønning Dreyer under spørsmålsrunden etter innlegget hennes

  Fra Divisjonsdirektør for Trafikk og kjøretøy i Statens vegvesen, Bodil Rønning Dreyer fikk vi en interessant gjennomgang om den nye divisjonen og det arbeidet de nå gjør, blant annet med digitaliseringen av publikumstjenestene. Hun viste også oversikter over de mange henvendelser de får, antall kontroller av ulike slag og ikke minst antall førerprøver.

  Divisjons direktør Kjell Inge Davik ga oss på dag 2 en grundig innføring i «Utviklingen av anleggsvirksomheten i Statens vegvesen». Han tok utgangspunkt i vegdirektør nr 1 og at vi nå etter 150 år har direktør nr 11 før han gikk videre på dagens situasjon. Han la videre vekt på den motoren de er i teknologiutviklingen av nye metoder og materialer i moderne vegbygging. Til slutt gikk han gjennom de prosjektene de nå ville jobbe videre med i de kommende årene.

  Interne saker.

  Vår nestleder, Kjell Solheim, redegjorde for det samarbeidet mellom Pf og oss i SVP om å skaffe forelesere til prosjektet om «Trafikksikkerhet for eldre fotgjengere», og som vi vil arbeide med i tidene fremover. Forsamlingen ble bedt om å sjekke hos sine medlemmer om hvem som kan tenke seg å delta i det arbeidet fremover de neste2- 3 årene.

  En annen av de viktige interne sakene som ble vedtatt var å nedsette et utvalg for å se på valgsyklusen i forbundsstyret. Dagens vedtekter sier at alle er på valg hvert annet år. Dette kan bli en utfordring hvis hele arbeidsutvalget evt. hele styret slutter samtidig, noe som har skjedd en gang, i 2012. Utvalget vil bli oppnevnt av Arbeidsutvalget på sitt neste møte i august og saken vil komme på Landsmøtet i 2023.

  Hans Seland hadde sagt sg villig til å lage en oppsummering /referat fra samlingen, og han har levert et meget utfyllende referat som er sendt alle deltakerne.

  Utflukt

  Om kvelden var det et kulturelt innslag med en kort båttur til Bragdøya kystkultursenter med en orientering om stedet, en bespisning og til slutt et kulturelt innslag med sang og historier fra Kristiansand.

Gratulerer med 40 år

To av våre foreninger var i fjor 40 år. Foreningene i Aust-Agder og Rogaland.på grunn av Corona-situasjonen ble feiringene flyttet til i år. Først ute var foreningen i Rogaland som valgte å ha to feiringer. En i sydfylket 24. november, og den andre i Haugesund 1. desember. Foreningen i Aust-Agder feiret sitt jubileum 2. desemberVi gratulerer de to eldste foreningene i vårt forbund. begge startet i…
Les mer… Gratulerer med 40 år

Landsmøtet 2021

8. September holdt SVP vårt Landsmøte i Tromsø. En av de viktigste sakene var beslutningen å vedta et nytt sett paragrafer i våre vedtekter. Når protokollen er godkjent vil de nye vedtektene i sin helhet bli lagt ut på dette nettstedet. Vi fikk også gode og informative innlegg fra Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og fra Lederen av drift og vedlikehold, Bjørn Laksforsmo. Vi stetter stor pris…
Les mer… Landsmøtet 2021

SVP Østfold er nedlagt

Forbundsstyret synes det er sterkt beklagelig at en av våre foreninger 1/9 valgte å nedlegge sin virksomhet. De klarte ikke å få noen til å overta som leder og kasserer.Desverre var vårt tilbud om hjelp ikke ønsket. På sitt første styremøte etter landsmøtet ble det diskutert hvordan vi kan bidra til å stable på bena et nytt styre i Østfold. Dette vil vi diskutere videre og…
Les mer… SVP Østfold er nedlagt

Om dette nettstedet

Her finner du informasjon om Statens vegvesens pensjonistforbund. Nettstedet er i hovedsak rettet mot våre medlemmer og potensielle medlemmer.

Hva er SVP?

Staten Vegvesen Pensjonistforbund logo versjon1

Statens vegvesens pensjonistforbund er en partipolitisk uavhengig sammenslutning av lokale pensjonistforeninger for tidligere ansatte i Statens vegvesen . Det er imidlertid den enkelte forenings vedtekter som regulerer hvem som kan bli medlem. Vi arbeider for fremme medlemmenes felles sosiale, helsemessige, økonomiske og kulturelle interesser og bidra til deres samfunnsdeltakelse.

Møtekalender SVP

Forbundstyrets møter
 • nr 3/22 – 29. september- 2022
 • nr 4/22 – 8. desember-2022
Arbeidsutvalgets møter
 • 1. september 2022
 • Andre møter ved behov

Ledersamling 2022

Ledersamling for alle lederne i våre foreninger ble avviklet 1-2 juni 2022 i Kristiansand på Ernst hotell.

Landsmøtet 2023

Vil holdes i Bergen i uke 19 i 2023

SAKO konferansen 2021
og helsekonferansen

De ble holde i år 19-20 oktober på Gardermoen. SVP stilte med med 5 deltagere + leder siden Landsstyret i Pf også som vanlig deltok der han er medlem. Mer om disse konferansen finner du på http://pensjonistforbundet.no