Siste nytt

Samordningsfellen

Det vi kaller «samordningsfellen», er de nye reglene for samordning av folketrygd og offentlig tjenestepensjon som ble innført ved pensjonsreformen…