Siste nytt

|

Landsmøtet vårt blir i Bergen 10-11/5-23

Tiden for landsmøtet nærmer seg, og påmeldingene strømmer nå inn fra foreningene etter hvert som årsmøtene er avholdt. Denne gangen blir vi 34 utsendinger inkludert forbundsstyret. Et resultat av at vi økte deltagelsen fra de store foreningene på forrige landsmøte PÅ landsmøtet får vi besøk av lederen av Pensjonistforbundet Jan Davidsen som vi regner med vil fortelle Landsmøtet om de krav som vi sammen med SAKO-…

SVPs ledersamling 2022

SVPs ledersamling 2022

1, og 2. juni var alle lederne og Forbundsstyret i SVP samlet i Kristiansand. På programmet sto det flere viktige tema, både interne spørsmål og innlegg utenfra. Inviterte forelesere Spesialrådgiver Harald Olimb Norman ga oss en flott orientering om arbeidet i kulissene med trygdedrøftingene og resultatet slik det forelå på det tidspunktet. Vider om forslaget om å fjerne eldreombudet og det viktige arbeidet Pensjonsforbundet gjør innenfor…

Gratulerer med 40 år

To av våre foreninger var i fjor 40 år. Foreningene i Aust-Agder og Rogaland.på grunn av Corona-situasjonen ble feiringene flyttet til i år. Først ute var foreningen i Rogaland som valgte å ha to feiringer. En i sydfylket 24. november, og den andre i Haugesund 1. desember. Foreningen i Aust-Agder feiret sitt jubileum 2. desemberVi gratulerer de to eldste foreningene i vårt forbund. begge startet i…

Landsmøtet 2021

8. September holdt SVP vårt Landsmøte i Tromsø. En av de viktigste sakene var beslutningen å vedta et nytt sett paragrafer i våre vedtekter. Når protokollen er godkjent vil de nye vedtektene i sin helhet bli lagt ut på dette nettstedet. Vi fikk også gode og informative innlegg fra Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og fra Lederen av drift og vedlikehold, Bjørn Laksforsmo. Vi stetter stor pris…

SVP Østfold er nedlagt

Forbundsstyret synes det er sterkt beklagelig at en av våre foreninger 1/9 valgte å nedlegge sin virksomhet. De klarte ikke å få noen til å overta som leder og kasserer.Desverre var vårt tilbud om hjelp ikke ønsket. På sitt første styremøte etter landsmøtet ble det diskutert hvordan vi kan bidra til å stable på bena et nytt styre i Østfold. Dette vil vi diskutere videre og…

Full seier i trygdeoppgjøret

Full seier i trygdeoppgjøret

Etter stortingsbehandlingen den 17. juni ble Pensjonistforbundets krav om at pensjon skal øke med 3,83 prosent på årsbasis er innfridd. Det gir en vekst i pensjonen på 5,36 prosent fra 1. mai. Les hele saken på pensjonistforbundets sider ved å klikke på denne linken. https://www.pensjonistforbundet.no/nyheter/full-seier-i-trygdeoppgj%C3%B8ret

Datastuer for eldre over hele landet!

Datastuer for eldre over hele landet!

Seniornett og Pensjonistforbundet har inngått et samarbeid for å etablere 50 datastuer for digital opplæring av eldre rundt om i landet. Dette er et samarbeid mellom Seniornett og Pensjonistforbundet. I prosjektet skal det etableres 50 datastuer for digital opplæring av eldre rundt om i landet. Målet er å motvirke ensomhet ved å engasjere eldre selv som dataveiledere og lære eldre å bruke digitale verktøy for å…

Enighet om ny pensjonsjonsmodell

I nyheten på NRK i dag 10/2-21 var det oppslag om at det nå var flertall i Stortinget for ny modell og med tilbakevirkende kraft. Den nye modellen skal skal hindre at pensjonistene taper kjøpekraft når ikke lønnsmottakerne gjør det. I tillegg skal pensjonistene få kompensert full ut for tapt kjøpekraft i 2020. Siv Jensen som ble intervjuet kunne opplyse at underreguleringen med 0,75 som har…

Pensjonistforbundet får ny webløsning

Pensjonistforbundet får ny webløsning

I uke 6 skjer det! Nettsidene www.pensjonistforbundet.no vil se annerledes ut i løpet av onsdag 10. februar. Eksakt klokkeslett for omleggingen er ennå ikke bestemt, men destarter jobben med overføringen på morgenen og satser på å komme gjennom lista med oppgaver i løpet av arbeidsdagen. Sjekk denne linken for å få vite mer: Klikk her.For oss i SVP somer kollektive medlemmer kan du se mer her også….

Årsmøtene 2021

Årsmøtene 2021

Forbundsstyret har bedt alle foreningene om å utsette sine årsmøter som skal avholdes innen 31. mars hvert år. På grunn av pandemien ber vi om at årsmøtene utsettes til tidligst siste del av april og mai. Også da under forutsetning av at dette er forsvarlig ut fra smittesituasjonen. Ved tvil bør kommuneoverlegene kontaktes.