Våre samarbeidspartnere er SAKO og selvsagt Pensjonistforbundet.
Nedenfor kan dere se litt om dette samarbeidet og organiseringen.

SAKO-forbundene

Postens pensjonistforbund — PPL
Statens vegvesens pensjonistforbund — SVP
Telepensjonistenes Landsforbund — TPL
Politiets pensjonistforbund —
LO-Stat
Jernbanepensjonistenes forbund
Fagforbundet

Pensjonistforbundet leder SAKO-møtene med sin leder Jan Davidsen
evt Generalsekretæren i Pf Arne Halaas som ofte er sekretær i møtene