Våre samarbeidspartnere er SAKO og selvsagt Pensjonistforbundet der vi har kollektivt medlemskap.
Nedenfor kan dere se litt om dette samarbeidet og organiseringen.

Pensjonistforbundets organisasjon. SAKO-forbundene