Om disse sidene

Vegpensjonistene.no er SVPs «nettavis». Den er laget for å holde våre medlemmer oppdatert på hva som skjer, og inspirerer andre til å melde seg inn i den nærmeste pensjonistforeningen. 

Vi har foreninger i hvert fylke og en for tidligere ansatte i Vegdirektoratet. Oslo og Akershus, men Østfold er nedlagt. På grunn av Nordlands størrelse er det 2 foreninger i det fylket. Det er i Helgeland og Nordre Nordland.

Forside
Her presenteres nyheter fra SVP i et kort sammendrag. Under hvert sammendrag er det en link til hele artikkelen som finnes på en annen side. Etter hvert som nye artikler kommer til vil de eldste bli arkivert, og kan hentes i «boksen» arkiv. der er de sorteret etter den måneden de ble arkivert.

Om SVP
På disse siden er det en orientering om vår organisering, styremedlemmene, retningslinjene våre og de satsningsområdene landsmøtet har vedtatt.

Kontakt oss
Dette er siden med kontaktinformasjon til forbundsstyret

Foreningene
Hver forening sin egen side med oversikt over styrets medlemmer og kontaktinformasjon. Her vil det senere komme mer informasjon om den enkelte forening.