Statens vegvesens pensjonistforening Møre og Romsdal

Kontaktinformasjon

Leiar
Ole Syltebø
Tlf.: 992 33 430
Epost: osyltebo@online.no

Sekretær
Stig Seljeseth
Tlf.: 971 90 750
Epost: stig@seljeseth.com

Kasserar
Kjell Ramstad
Tlf.: 918 22 695
Epost: kjelrams@online.no.

Styremedlem
Irene Bolsø
Tlf.: 909 64 207
Epost: bolsoe@live.no

Styremedlem
Hilmar Stein
Tlf.: 901 59 929
Epost: hilmar.stein@mimer.no

En julehilsen
Kjære pensjonistkollegaer!

Et lite virus har preget oss det meste av 2020. Mange av de aktivitetene vi planla har det ikke blitt noe av og styrets optimistiske høstbrev kunne ikke bli realisert. Etter to onsdagssamlinger i Molde denne høsten har igjen all aktivitet stanset opp. Dette er i samsvar med vedtak og anbefalinger fra Pensjonistforbundet og Statens Vegvesens Pensjonistforbund (SVP).

Vår oppdaterte medlemsliste pr 1. desember 2020 viser at vi nå er 132 medlemmer i Møre og Romsdal. Jeg håper alle har det ganske bra der dere bor og at vi kan se frem til en hyggelig julefeiring. Med fortsatt forsiktighet og god avstand er det håp om at vi kan unngå ukontrollert smittespredning og sykdom til vaksine kommer engang på nyåret.

Den 1. desember ble det lansert en ny nettside for vegpensjonistene som er bedre tilrettelagt også for foreningene. Dere finner den på web-adressen: www.vegpensjonistene.no Under «Foreningene» finner dere en rullegardin der foreningene er listet opp, og ved å trykke på «Møre og Romsdal» kommer dere til vår egen side. Foreløpig har denne siden bare kontaktadresser for foreningens styre, men her vil det etter hvert bli lagt ut stoff av interesse for medlemmene i Møre og Romsdal. Besøk gjerne vegpensjonistene sin egen hjemmeside og kom med synspunkter og innspill til styret.

Året 2020 har vært et annerledes år med nye utfordringer for frivillig arbeid og foreningsliv. Selv har jeg brukt mange dager i sommerhalvåret til fjellturer og utflukter i vårt vakre fylke og ofte med kamera for hånden. Dette er opplevelser som virker godt både på kropp og sinn. Vi ser nå med spenning og forventning frem til et nytt år. Vi kommer med nye tilbud og aktiviteter så snart det blir mulig.

Styret ønsker alle god jul og godt nytt år i 2021!

Med vennlig hilsen
Ole Syltebø
leder