Statens vegvesens pensjonistforening Møre og Romsdal

Aktuelt

Kontaktinformasjon

Leiar
Ole Syltebø
Tlf.: 992 33 430
Epost: osyltebo@online.no

Sekretær
Stig Seljeseth
Tlf.: 971 90 750
Epost: stig@seljeseth.com

Kasserar
Kjell Ramstad
Tlf.: 918 22 695
Epost: kjelrams@online.no.

Nestleder
Irene Bolsø
Tlf.: 909 64 207
Epost: bolsoe@live.no

Styremedlem
Hilmar Stein
Tlf.: 901 59 929
Epost: hilmar.stein@mimer.no