Statens vegvesens pensjonistforening Vestfold

Julefesten 2019

Publisert
Så ønsker vi velkommen til en sammenkomst på slutten av året. Det blir mandag den 25. november klokken 14.00 på Karlsvik Gård. Som i fjor. Juletallerken og risgrøt, kaffe og…
Les mer… Julefesten 2019

Styret 2020 – 2021       

Leder: Eva Borge   
Tlf.: 913 25 064
Epost:  evapaal@online.no   

Nestleder Kjell Erik Andreassen
tlf: 905 36 937
Epost: kjeleand@online.no

Sekretær: Anne Grete Friberg
tlf.: 911 55 729
Epost: annegretefriberg@gmail.com

Kasserer Stein Linnestad
Epost: stelin1948@gmail.com

Styremedlem Wenche Johansen

Oppdatert 25/4-23

Foreningens medlemsblad RASTEPLASSEN

Nr.  2 november 2014

Nr.  1 mai 2016

Nr. 1 mai 2017