Statens vegvesens pensjonistforening Vestfold

Styret 2024–2025       

Leder Eva Borge  
Tlf: 913 25 064
Epost: evapaal[at]online.no   

Nestleder Kjell Erik Andreassen
Tlf: 905 36 937
Epost: kjeleand[at]online.no

Sekretær Bente Louise Huseby
Tlf.: 482 63 569
Epost: bente_louise[at]hotmail.com

Kasserer Norma Enes
Tlf: 909 35 798
Epost: norma.enes[at]gmail.com

Styremedlem Wenche Johansen
Tlf: 908 60 930
Epost: wenchejohansen49[at]gmail.com

Oppdatert 14.03.2024 /hs