Kontakt Statens vegvesens pensjonistforbund – (SVP)

Adresse:
SVP,

SVP, c/o Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Bankgiro: 8150.12.47634
Besøksadresse: Brynsengfaret 6 A, Bryn.

(SVP har ikke fast kontortid så besøk må avtales)

2 glade karer med papir kaos

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Kjell Bjørvig, leder
Mob: 905 97 214
E-post: k-bjor@hotmail.com

eller

Erik Norstrøm, sekretær, 
Mob: 957 20 004
E-post: svpstyret@gmail.com  

Kontaktskjema

Vil du bli medlem?

Da kan du fylle ut et eget skjema her.

Du kan også se på sidene for Foreningene der du finner kontaktpersoner for hver region eller for de lokale foreningene og kontakte disse direkte

Vi har en forening i vegdirektoratet og i hvert fylke unntatt i Nordland hvor det er tre, Helgeland, Salten og Lofoten. Dessuten er det en felles forening for Oslo og Akershus