Kontakt Statens vegvesens pensjonistforbund – (SVP)

Adresse:
SVP, Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo

Bankgiro: 8150.12.47634
Besøksadresse: Brynsengfaret 6 A, Bryn.

(SVP har ikke fast kontortid så besøk må avtales)

2 glade karer med papir kaos

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Kjell Bjørvig, leder
Mob: 905 97 214
E-post: k-bjor@hotmail.com

eller

Erik Norstrøm, sekretær, 
Mob: 957 20 004
E-post: svpstyret@gmail.com  

Vil du bli medlem?

Da kan du fylle ut et eget skjema her.

Du kan også se på sidene for Foreningene der du finner kontaktpersoner for hver region eller for de lokale foreningene og kontakte disse direkte

Vi har en forening i vegdirektoratet og i hvert fylke unntatt i Nordland hvor det er tre, Helgeland, Salten og Lofoten. Dessuten er det en felles forening for Oslo og Akershus