Kontakt Statens vegvesens pensjonistforbund – (SVP)

Adresse:
SVP, ℅ sekretær Hans Seland
Tømmerstien 3B
4639 KRISTIANSAND

Bankgiro: 8150.12.47634
Besøksadresse: etter avtale

2 glade karer med papir kaos

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Kjell Bjørvig, leder
Mob: 905 97 214
E-post: k-bjor@hotmail.com

eller

Hans Seland, sekretær, 
Mob: 906 67 790
E-post: svp.forbund@gmail.com

Bli medlem

Innmelding i en av Statens vegvesens pensjonistforeninger.


Vil du bli medlem?

Da kan du fylle ut et eget skjema her.

Du kan også se på sidene for Foreningene der du finner kontaktpersoner de lokale foreningene og kontakte disse direkte

Vi har en forening i Vegdirektoratet og i hvert fylke unntatt i Nordland hvor det er to, Helgeland og Nordre Nordland. Det en felles forening for Oslo og Akershus, men i Østfold er foreningen nedlagt.