Pensjonistforeninger tilknyttet SVP

Det er etablert pensjonistforeninger i hvert fylke med unntak av Nordland, der det på grunn av store avstander er 2 foreninger. i Oslo og Akershus er det en foreningen og det er en egen forening for Vegdirektoratet