Statens vegvesens pensjonistforening Vest-Agder

Statens vegvesens pensjonistforening Vest-Agder inviterer til besøk på Næs Jernverksmuseum ved Tvedestrand onsdag 20. september 2023

Publisert
Vi kjører tre til fire personer i hver privatbil som starter fra Mandal busstasjonen kl. 0900, Tangvall Søgne kl. 0915 eller vegkontoret Rige kl. 0930 og kommer til Solberg gruve…
Les mer… Statens vegvesens pensjonistforening Vest-Agder inviterer til besøk på Næs Jernverksmuseum ved Tvedestrand onsdag 20. september 2023

Kontaktinformasjon:

Leder:
Svein Kristofersen
Epost: sveinkristofersen[at]gmail.com
Tlf: 928 36 212

Nestleder:
Sigrun Sørensen,
Epost: sigrun[at]engineer.com
Tlf: 909 12 812

Kasserer:
Inger Johanne Kvam
Epost: ijkva[at]online.no
Telefon: 988 97 003

Sekretær:
Hans Seland
Telefon: 906 67 790
Epost: SVPvestagder@gmail.com

Styremedlem: Tom Hjemlestad
Telefon: 918 29 523
Epost: tom.hjemlestad[at]online.no

Styremedlem: Kjell Stangborli,
Telefon: 907 52 016
Epost: kstangbo[at]broadpark.no

Styremedlem: Kjersti Ahmed
Telefon: 481 27 118
Epost: kjahm[at]gmail.com

Oppdatert: 14.10.2023

Møtekalender SVP

Styrets møter i 2023
  • nr 8/23 – 13. november
  • nr 7/23 – 25. september
  • nr 6/23 – 05. juni
  • nr 5/23 – 17. april
  • nr 4/23 – 27. mars
  • nr 3/23 – 06. mars
  • nr 2/23 – 06. februar
  • nr 1/23 – 16. januar