Statens vegvesens pensjonistforening Vest-Agder

Statens vegvesens pensjonistforening Vest-Agder

Inviterer til rusletur rundt Nedre Jægersbergvann i Kristiansand
30. juni.2021 kl 1200

 Vi møtes på parkeringsplassen ved Universitetets hovedinngang på Gimlemoen og går 10 minutter til Jægersberg gård der foreninga har bestilt lunsj med suppe og kake. Turen fortsetter på smale grusveier til fossen under Øvre Jægersbergvann der papirfabrikken lå i 1814. Vi går langs Kalkheia til restene etter Øvre Mølle i Prestebekken og fortsetter på Vaktveien tilbake til start. Turen er 3 km og gangtid er ca. en time.

Korona- og værforbehold. Hans Seland er turleder og guide. Medlemmer, ledsagere og venner er hjertelig velkommen! Deltakerne betaler en egenandel på kr 100 til bankkonto 3060.17.35195 innen 25. juni.

Påmelding innen torsdag 18. juni på sms, tlf, eller epost til: Kjell Haugland, tlf. 975 60 840, epost lis.kje@online.noeller Hans Seland tlf. 906 67 790, epost svpvestagder@gmail.com

For å komme til Universitetet i Agder på Gimlemoen kan du kjøre bil på E18 til krysset på Bjørndalssletta øst for Kristiansand og følge skiltingen til «Universitetet». Det er parkeringsavgift på området.

Hvis du vil ta buss, kan du velge rutene M1, M2, M3, M4 fra øst eller vest til busstoppet «Universitetet». Fra busstoppet går du ca. 200 meter mot hovedinngangen, men stopper ved p-plassen på veiens høyre side.

Kontaktinformasjon:

Leder:
Kjell Haugland
Epost: lis.kje@online.no
Tlf: 975 60 840

Nestleder:
Svein Kristoffersen, Epost: svein.kristofersen@getmail.no
Tlf: 928 36 212

Kasserer:
Inger Inger Johanne Kvam
Epost:  ijkva@online.no, Telefon: 988 97 003

Styremedlemmer:
Anne Lise Holen
Sigrun Sørensen
Tom Hjemlestad

Sekretær:
Hans Seland
Epost:hansings@online.no
Telefon: 906 67 790

Varamedlemmer:
Tormod Engedal
Kjell Stangborli