Statens vegvesens pensjonistforening Vest-Agder

Kontaktinformasjon:

Leder:
Kjell Haugland
Epost: lis.kje@online.no
Tlf: 975 60 840

Nestleder:
Svein Kristoffersen, Epost: svein.kristofersen@getmail.no
Tlf: 928 36 212

Kasserer:
Inger Inger Johanne Kvam
Epost:  ijkva@online.no, Telefon: 988 97 003

Styremedlemmer:
Anne Lise Holen
Sigrun Sørensen
Tom Hjemlestad

Sekretær:
Hans Seland
Epost:hansings@online.no
Telefon: 906 67 790

Varamedlemmer:
Tormod Engedal
Kjell Stangborli