Her finner du linker vi tror du kan ha nytte av.

Statens vegvesen
Her finner du Statens vegvesens internettsider med blant annet webkamera på vegnettet , trafikkmeldinger samt mange andre nyheter fra og om Statens vegvesen. du kan også se når din bil skal til EU-kontroll. Her finner du også nøkkeltall for Statens vegvesen

Mestas internavis
Internbaldet Reflex har nå skiftet navn til KOLONNE. Her finner du arkivet over internbladene.til internettsiden til Mesta klikker du her

Vegdirektørens blogg 
Vegdirektøren har en blogg der han legger frem mange av sine tanker om statens vegvesen.

Vegnett no erstatter Vegen og vi
Etatsavisen til Statens vegvesen

TØI/ samferdsel
Transportøkonomisk institutt

Pensjonistforbundet.
Pensjonsitforbundet har over 5000 tillitsvalgte og en administrasjon med ca 10 ansatte i Oslo. Organisasjonen er bygd opp med landsstyre, forbundsstyre, arbeidsutvalg samt åtte rådgivende utvalg sentralt. Regionalt har PF fylkesforeninger med eget styre og egne utvalg.

Seniornett
Siden starten i 1997 har Seniornett Norge jobbet for å inkludere seniorene i den digitale hverdagen. Ettersom data har fått en viktigere og viktigere plass i samfunnet opplever store grupper at de faller utenfor . Både i arbeidslivet, i det sosiale livet og i den praktiske hverdagen kreves det at man mestrer data..

Seniorporten
Seniorporten er Statens seniorråds nettsted. Statens seniorråd skal være et uavhengig og rådgivende organ som skal gi råd til offentlige myndigheter og instanser på nasjonalt nivå om vesentlige forhold som angår seniorbefolkningen. Rådet skal legge vekt på forhold som angår en sunn og aktiv aldring. Med seniorer menes personer over 60 år, samtidig som flere forhold knyttet til seniorer, spesielt i arbeidslivet, også kan gjelde for personer i 50-årene.

Våre veger 
Dette er et fagblad med vegfaglig innhold og mange artikler om nye veganlegg osv

Teknisk ukeblad
Et generelt teknisk fagblad