Statens vegvesens pensjonistforening Hedmark

  • Årsmøtet SVP Hedmark er utsatt igjen.

    Foreningen i Finnmark skulle hatt sitt årsmøte i mars 2020, men på grunn av koronasituasjonen måtte møtet utsettes på ubestemt tid. Heller ikke i 2021 ble det valgt å holde årsmøte.
    Det innebærer at styret som ble valgt i 2019 fortsetter sitt arbeid inntil nytt årsmøte kan bli holdt.

    Sannsynligvis blir neste årsmøte tidligst i løpet av første halvår 2021.

    Vi kommer tilbake med mer informasjon når koronasituasjonen er avklart.

Kontaktpersoner

Leder
Are Odden
tlf.: 958 94 811
Epost: areodd@online.no 

Sekretær
Gerd Jorunn Kvarstad,  epost: gerdkvarstad@live.no

Kasserer
Knut Malmo, epost: knut.malmo@online.no

Styremedlemmer
Ivar Tovseth Epost: itovseth@bbnett.no
og
Nils Anders Lund, epost: nilsalun@bbnett.no 

Kontaktpersoner i fylket.
Tynset: Jon Berger:  epost: jonberge@bbnett.no
Trysil: Einar Åsheim  epost: eieutsikten@c2i.net
Flisa: Arne Halvorsen,
epost: ing-ar@hotmail.no