Statens vegvesens pensjonistforbund – SVP, ble dannet i 1998 på Vegmuseet ved Lillehammer.

Det var 4 personer som sto bak opprettelsen av SVP:

Chester Danielsen fra Rogaland, Knut Andersen fra Nord-Trøndelag, Arne Solhaug og Bjørn Sørlid begge fra Vegdirektoratet.

Mer tekst senere