Statens pensjonistforening Østfold

Foreningen i Østfold vedtok i september 2021 å legge seg ned på grunn av at ingen var villige til å påta seg rollene som leder og kasserer.

Dette beklager vi i forbundsstyret veldig sterkt. Det er da ca. 138 personer som da ikke har noen forening.

Vi i forbundsstyret vil be personer som kan tenke seg å etablere foreningen på nytt å ta kontakt med oss. Dere vil få god støtte og opplæring fra oss.