Statens vegvesens pensjonistforening i Sør-Trøndelag

Det nye styrets sammensetning 2019

Leder
Harald Storflor
E-post: harald.storflor@gmail.com
Tlf.

Nestleder
Nils Ingvar Tøndel
E-post: ingvar.tondel@getmail.no
Tlf. 934 00 370

Sekretær
Fridtjof Dypveit,
E-post: fdypveit@gmail.com
Tlf: 915 10 695

Kasserer
Marie Ervik Aunee-post: meaune52@gmail.com
Tlf 480 52 934

Styremedlem
Svein Ivar LykkeE-post: sveinivar@live.no
Tlf: 918 48 665

Foreningen har holdt sitt årsmøtet i mars 2021 ved hjelp av epost, post osv.