Statens vegvesens pensjonistforening i Sør-Trøndelag

  • Snart pensjonist? Jobber du i Statens vegvesen eller har du jobbet i Statens vegvesen?
    Kjære blivende pensjonist i Statens vegvesen Dersom du går med planer om å pensjonere deg, så ønsker vi i Statens vegvesens pensjonistforening Sør-Trøndelag deg hjertelig velkommen som medlem i foreningen vår. Der treffer du gamle kolleger i sosiale samvær. Pr 31.12.2021 har foreningen 215 medlemmer, hvorav 64 er ektefelle/samboere/andre. Medlemsavgiften er kr 150 pr 01.01.2022….

Kontaktpersoner

Leder
Harald Storflor
E-post: harald.storflor@gmail.com
Tlf: 900 86 620

Nestleder
Nils Ingvar Tøndel
E-post: ingvar.tondel@getmail.no
Tlf. 934 00 370

Sekretær
Fridtjof Dypveit,
E-post: fdypveit@gmail.com
Tlf: 915 10 695

Kasserer
Marie Ervik Aune
post: meaune52@gmail.com
Tlf: 480 52 934

Styremedlem
Svein Ivar Lykke
epost: sveinivar@live.no
Tlf: 918 48 665

Oppdatert 25/4-23