Statens vegvesens pensjonistforening i Sør-Trøndelag

Det nye styrets sammensetning 2019

Leder
Harald Storflor
E-post: harald.storflor@gmail.com
Tlf. 900 14 256

Nestleder
Nils Ingvar Tøndel
E-post: ingvar.tondel@getmail.no
Tlf. 934 00 370

Sekretær
Rolf Jomar Gravseth
E-post: rolf.gravseth@gmail.com
Tlf. 915 13 550

Kasserer
Knut Antonsen
E-post: knut.antonsen@live.no
Tlf. 907 96 865

Styremedlem
Marie Ervik Aune
E-post: Meaune52@ gmail.com
Tlf. 480 52 934

Foreningen har holdt sitt årsmøtet i mars 2021 ved hjelp av epost, post osv.