Statens vegvesens pensjonistforening i Sør-Trøndelag

Aktuelt

Kontaktpersoner

Leder
Harald Storflor
E-post: harald.storflor[at]gmail.com
Tlf: 900 86 620

Nestleder
Svein Soknes
E-post: soknessvein[at]gmail.com
Tlf: 913 20 843

Sekretær
Fridtjof Dypveit,
E-post: fdypveit[at]gmail.com
Tlf: 915 10 695

Kasserer
Marie Ervik Aune
post: meaune52[at]gmail.com
Tlf: 480 52 934

Styremedlem
Asbjørn Johnsen
epost: asbjorn_johnsen_5[at]hotmail.com
Tlf: 970 14 730

Oppdatert 21.03.2025/hs