Statens vegvesens pensjonistforening Oppland

Invitasjon til medlemsarrangementer    

Publisert
Gode vegpensjonister. Vi håper det står bra til med dere. Det er tid for å møtes igjen. Pensjonistforeningen legger derfor opp til noen arrangementer som vi håper vil være av interesse. Hovedpoenget med disse samlingene er at medlemmene kan møtes og snakke sammen, med enkel servering. Vi planlegger følgende medlemsarrangement i august og september: Vegmuséet 11. august kl. 13:00. Utendørs arrangement med grillingPåmeldingsfrist 5. august. Tur…
Les mer… Invitasjon til medlemsarrangementer    
Dovre med moskus
Dovrefjell, Snøhetta og moskus. Foto: Roger Brendhagen

Leder
Bjørn Skoglund
Tlf: 918 46 567
Epost: bjorsk@gmail.com

Kasserer:
Aage Sveen,
Tlf.: 911 48 340
Epost: birisveen@gmail.com

Sekretær
Ole Jørgen Lind,
Tlf.: 917 73 881
Epost: ojlind@gmail.com

Nestleder
Arild J.Evensen
Tlf.: 995 72 560
Epost: arild.j.evensen@gmail.com

Styremedlem
Espen Ryager
Tlf.: 976 71 801
Epost: espen.ryager@gmail.com

Styremedlem
Thor F. Fjerdumsmoen
Tlf.: 959 62 488
Epost: thor.fjerdumsmoen@hotmail.com