Statens vegvesens pensjonistforening Oppland

Dovre med moskus
Dovrefjell, Snøhetta og moskus. Foto: Roger Brendhagen

Leder
Bjørn Skoglund
Tlf: 918 46 567
Epost: bjorsk@gmail.com


Kasserer:
Trygve Elvsaas,
Tlf.: 911 48 340
Epost: telvsaaas@online.no

Sekretær
Ole Jørgen Lind,
Tlf.: 917 73 881
Epost: ojlind@gmail.com

Nestleder
Arild J.Evensen
Tlf.: 995 72 560
Epost: arild.j.evensen@gmail.com

Styremedlem
Arnt Ove Moe
Tlf.: 977 00 135
Epost: arntmo@hotmail.com

Styremedlem
Kerstin Bjugren Aarseth
Tlf.: 959 62 488
Epost: k.bjurgren@gmail.com

Oppdatert: 25/4-23