Statens vegvesens pensjonistforening Oppland

Medlemstilbud 2024

Publisert
Torsdag 25.april er temaet «Utbygging av E6 Moelv-Øyer». Prosjektdirektør Kåre Nordsjø i Nye Veier vil primært orientere oss om strekningen Roterud-Storhove, som mangler en klagebehandling før den er byggeklar. Entreprenør…
Les mer… Medlemstilbud 2024
Dovre med moskus
Dovrefjell, Snøhetta og moskus. Foto: Roger Brendhagen

Leder
Kerstin Bjurgren
Aaseth
Tlf: 959 62 488
Epost: k.bjurgren[at]gmail.com

Kasserer
Trygve Elvsaas
Tlf: 911 48 340
Epost: trygel11[at]gmail.com

Sekretær
Ole Jørgen Lind,
Tlf: 917 73 881
Epost: ojlind[at]gmail.com

Nestleder
Arild J.
Evensen
Tlf: 995 72 560
Epost: arild.j.evensen[at]gmail.com

Styremedlem
Arnt Ove Moe
Tlf: 977 00 135
Epost: 
arntmo[at]hotmail.com

Styremedlem
Bjørn Skoglund
Tlf: 918 46 567
Epost: bjorsk[at]gmail.com


Oppdatert: 26.02.2024/hs