Statens vegvesens pensjonistforening Oppland

Dovre med moskus
Dovrefjell, Snøhetta og moskus. Foto: Roger Brendhagen

Leder
Bjørn Skoglund
Tlf: 918 46 567
Epost: bjorsk@gmail.com

Kasserer:
Aage Sveen,
Tlf.: 911 48 340
Epost: birisveen@gmail.com

Sekretær
Ole Jørgen Lind,
Tlf.: 917 73 881
Epost: ojlind@gmail.com

Nestleder
Arild J.Evensen
Tlf.: 995 72 560
Epost: arild.j.evensen@gmail.com

Styremedlem
Espen Ryager
Tlf.: 976 71 801
Epost: espen.ryager@gmail.com

Styremedlem
Thor F. Fjerdumsmoen
Tlf.: 959 62 488
Epost: thor.fjerdumsmoen@hotmail.com