Forbundsstyrets medlemmer

Forbundsstyret som ble valgt på Landsmøtet 30-31 mai 2018.

Kjell Bjørvig

Leder:  Kjell  Bjørvig

Mobil: 905 97 214
Epost: k-bjor@hotmail.com 

Kjell Solheim

Nestleder Kjell Solheim

Mobil: 415 11 435
Epost: glaservn@gmail.com

Erik Norstrøm

Sekretær Erik Norstrøm

Mobil: 957 20 004  
Epost:  svpstyret@gmail.com

Jan Oddvar Haugerød

 
Kasserer Jan Oddvar Haugerød

Mobil:  901 46 825
Epost: svpkasserer@gmail.com 

Kirsti Skjold Evjen

Styremedlem Kirsti Skjold   Evjen

Mobil: 481 08 547
Epost: kirstiskjold.even@gmail.com 

Odd Arvid Haugtrø

Styremedlem Odd Arvid Haugtrø

Mobil: 934 27 141
epost: odd.arvid.haugtro@ntebb.no

Hans Seland

Styremedlem Hans Seland

Mobil 906 67 790
Epost: hansings@online.no

1. varamedlem Eva Borge

Mobil:
Epost:   

2 . varamedlem Per Lomheim

Mobil:
Epost:

3. varamedlem Irene Bolsø

Mobil:
Epost: