Forbundsstyrets medlemmer

Forbundsstyret som ble valgt på Landsmøtet 30-31 mai 2018.

Kjell Bjørvig

Leder:  Kjell  Bjørvig

Mobil: 905 97 214
Epost: k-bjor@hotmail.com 

Kjell Solheim

Nestleder Kjell Solheim

Mobil: 415 11 435
Epost: glaservn@gmail.com

Erik Norstrøm

Sekretær Erik Norstrøm

Mobil: 957 20 004  
Epost:  svpstyret@gmail.com

Jan Oddvar Haugerød

 
Kasserer Jan Oddvar Haugerød

Mobil:  901 46 825
Epost: svpkasserer@gmail.com 

Kirsti Skjold Evjen

Styremedlem Kirsti Skjold   Evjen

Mobil: 481 08 547
Epost: kirstiskjold.even@gmail.com 

Bodil Zahl Grytten

Styremedlem Bodil Zahl Grytten

Mobil:900 46 557 
Epost:bodilzahl@hotmail.no

Odd Arvid Haugtrø

Styremedlem
Odd Arvid Haugtrø

Mobil 934 27 141 
Epost: odd.arvid.haugtro@ntebb.no

Hans Seland

1. varamedlem Hans Seland

Mobil: 906 67 790
Epost:  hansings@online.no 

2. Varamedlem Per Eikemo

Mobil: 975 67 790
Epost: per.eik@online.no  

Terje Solvoll

3 . varamedlem Terje Solvoll

Mobil: 951 76 208
Epost: vil-solv@online.no