Forbundsstyrets medlemmer

Forbundsstyret som ble valgt på Landsmøtet 10. mai 2023
Siden vil bli oppdatert senere når bilder av styremedlemmene er mottatt

Kjell Bjørvig

Leder:  Kjell  Bjørvig

Mobil: 905 97 214
Epost: k-bjor@hotmail.com 

Kjell Solheim

Nestleder Kjell Solheim

Mobil: 415 11 435
Epost: glaservn@gmail.com

Sekretær Hans Seland

Mobil 906 67 790
Epost: hansings@online.no

 
Kasserer Eva Borge

Mobil:
Epost:

Styremedlem Marie Aune

Mobil:
Epost:  

Styremedlem Edel Austlid

Mobil:
epost:

Styremedlem Arild Evensen

Mobil:
Epost:

1. varamedlem Asle Persen

Mobil:
Epost:   

2 . varamedlem Irene Bolsø

Mobil:
Epost:

3. varamedlem Øyvind Hardeland

Mobil:
Epost: