Forbundsstyrets medlemmer

Forbundsstyret som ble valgt på Landsmøtet 10. mai 2023

Leder:  Kjell  S. Bjørvig

Mobil: 905 97 214
Epost: k-bjor@hotmail.com
 

Kasserer Eva Borge

Mobil: 913 25 064
Epost: evapaal@online.no

Styremedlem Arild J. Evensen

Mobil: 995 72 560
Epost: arild.j.evensen@gmail.com

Nestleder Kjell Solheim

Mobil: 415 11 435
Epost: glaservn@gmail.com

Styremedlem Marie Ervik Aune

Mobil: 480 52 934
Epost: meaune52@gmail.com

1 . varamedlem Asle Persen

Mobil: ‭992 89 754‬
Epost: aspersen@online.no

Sekretær Hans Seland

Mobil 906 67 790
Epost: svp.forbund@gmail.com

Styremedlem Edel M. Austlid

Mobil: 992 32 455
Epost: edel.austlid@gmail.com

2 . varamedlem Irene Bolsø

Mobil: ‭909 64 207‬
Epost: bolsoe@live.no

3. varamedlem Øyvind Hardeland

Mobil: 909 76 731
Epost: oyvind.hardeland@knett.no