Forfatter: vegpensjonistene

Reisepolicy for SVP

Forbundsstyret har utarbeidet en reisepolicy for reiser som henger sammen med forbundets aktiviteter, og som skal betales av forbundet. Reisepolicyen ble vedtatt av forbundsstyret 21.september 2023. Policyen skal evalueres etter…