Forfatter: vegpensjonistene

Årsmøtet i 2021 ble avviklet etter planen.

På grunn av koronasituasjonen i mars 2020 da vi skulle ha vårt årsmøte måtte årsmøtet utsettes.Det styret som ble valgt tidligere vil fortsette si sine funksjoner helt til et nytt årsmøte er mulig. Fredag 18. juni ble årsmøtet 2021 holdt i LakselvLeder Asle Persen åpnet årsmøtesamlingen som går over to dager, med å ønske alle velkommen. Antall frammøtte 27.

Årsmøtet SVP Hedmark er utsatt igjen.

Foreningen i Finnmark skulle hatt sitt årsmøte i mars 2020, men på grunn av koronasituasjonen måtte møtet utsettes på ubestemt tid. Heller ikke i 2021 ble det valgt å holde årsmøte.Det innebærer at styret som ble valgt i 2019 fortsetter sitt arbeid inntil nytt årsmøte kan bli holdt. Sannsynligvis blir neste årsmøte tidligst i løpet av første halvår 2021. Vi kommer tilbake med mer informasjon når…

Foreningen i Aust-Agders 40 års jubileum

Hyggelig Juletreff og Jubileumsfeiring på Eikely. Torsdag 2. desember møtte ca. 60 medlemmer inklusive gjester til julemiddag og jubileumsfeiring på Eikely, et tradisjonelt sted for julefeiring i vegvesenetregi. Det er gått over 42 år siden fremsynte menn med tidligere arbeidsformann og hovedtillitsvalgt Tellef Rislaa fra Herefoss i spissen, så behovet for en pensjonistforening i vegvesenet. Rislaa var født i 1907 og hadde arbeidet i vegvesenet siden…

Julehilsen

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul og et godt og smittefritt nytt år. Aktiviteten i mange av våre foreninger har vært lav på grunn av smittesituasjonen, og vi håper at 2022 blir et år der vi kan samles igjen på årsmøter, medlemsmøter og reiser.

Gratulerer med 40 år

To av våre foreninger var i fjor 40 år. Foreningene i Aust-Agder og Rogaland.på grunn av Corona-situasjonen ble feiringene flyttet til i år. Først ute var foreningen i Rogaland som valgte å ha to feiringer. En i sydfylket 24. november, og den andre i Haugesund 1. desember. Foreningen i Aust-Agder feiret sitt jubileum 2. desemberVi gratulerer de to eldste foreningene i vårt forbund. begge startet i…

Datakurs med mer.

Kurset hadde 14 deltakere, og instruktør var Kjell Haltbrekken. Han er ein av våre medlemmer. Dette er 3. året vi har eit slikt kurs, og vi hadde deltakere frå Steinkjer, Ogndal, Inderøy og Overhalla, som er eit godt stykke  nord for Namsos. Vi er godt fornøgd med deltakelsen. Vi synes det er artig at vi får det til. Det er eit av tiltaka på aktivitetsplana våres….

Tur til Kjerringøy

Tur til Kjerringøy

Vegpensjonister i Nordre Nordland var på tur til Kjerringøy, onsdag 27. oktober. På programmet sto omvisning og foredrag i RamSalten våtmarkssenter, et informasjonssenter om natur- og verneområder i Nordland, omvisning i det nye Harr-museet, og et flott foredrag i Ulf Mikalsen sitt båtbyggeri, om båtbyggingstradisjoner i Nordland.

Landsmøtet 2021

8. September holdt SVP vårt Landsmøte i Tromsø. En av de viktigste sakene var beslutningen å vedta et nytt sett paragrafer i våre vedtekter. Når protokollen er godkjent vil de nye vedtektene i sin helhet bli lagt ut på dette nettstedet. Vi fikk også gode og informative innlegg fra Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og fra Lederen av drift og vedlikehold, Bjørn Laksforsmo. Vi stetter stor pris…

SVP Østfold er nedlagt

Forbundsstyret synes det er sterkt beklagelig at en av våre foreninger 1/9 valgte å nedlegge sin virksomhet. De klarte ikke å få noen til å overta som leder og kasserer.Desverre var vårt tilbud om hjelp ikke ønsket. På sitt første styremøte etter landsmøtet ble det diskutert hvordan vi kan bidra til å stable på bena et nytt styre i Østfold. Dette vil vi diskutere videre og…