FLT blir en stor utfordring

At Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) etablerer sin egen landsdekkende pensjonistforening og blir en direkte konkurrent, synes jeg er en stor utfordring. I min tid organiserte FLT mange grupper i SVV, både innenfor TK-området (inspektørgruppen) men også innenfor andre områder hvor de henvendte seg til oppsynsmenn med fagutdannelse og fagingeniører innenfor drift og vedlikeholdsområdet. På ingeniørsiden var de en direkt konkurrent til NITO. 

Jeg synes det er all grunn til å tenke ut en strategi for å konkurrere om ny medlemmer. Vi merker at det er en utfordring å rekruttere nye medlemmer, og vi må kunne tilby medlemsfordeler som er konkurransedyktig. Hva det måtte være er jeg litt usikker på, men at medlemskontingent, medlemskap i Pensjonistforbundet og samarbeidsavtale med vår tidligere arbeidsgiver, mener jeg vil være områder som vi må forbedre oss på. Av Knut Arne Henriksen, leder i SVP Troms.