Vegdirektoratets pensjonistforening har hatt møte om førerkort.

Møtet ble gjennomført i samarbeid med Oslo og Akershus sin pensjonistforening på Risløkka trafikkstasjon den 16. april 2024.

Mari S. Pettersen og Bujar Llukaj, begge fra Fagseksjon førerkort, holdt gode innlegg for en engasjert forsamling.

Mari orienterte om regelverket, med særlig vekt på de helsekravene som oftest er en utfordring for eldre. Hun fortalte også om reglene som gjelder når man blir 80 år, om kjørevurdering og tilbakekall av førerrett. Hun presiserte at føreren alltid er ansvarlig for at helsen tilfredsstiller kravene når han/hun setter seg bak rattet. Innlegget ligger nedenfor. Ut fra spørsmålene fra deltakerne, har hun i ettertid lagt inn flere lenker.
Hennes presentasjon kan du hente ned ve d å klikke her.

Bujar orienterte om selvbetjeningsløsninger innen førerkort. Vegvesenets løsninger ligger langt fremme, både i og utenfor Norge. Han demonstrerte hvordan vi går frem hvis vi mister førerkortet og når vi skal fornye det, med digitale løsninger for helseattest og synsattest. Innlegget er tatt inn nedenfor.
Hans presentasjon kan du hente ved å klikke her.

Vi hadde satte et tak på 50 deltakere og det ble fulltegnet.