Bjørvig fraråder ny pensjonistforening

I et brev til tidligere kollega Rolf Brandtzæg i dag gir SVP-leder Kjell S. Bjørvig et klart råd om ikke å etablere en egen landsdekkende pensjonistforening i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). I brevet slår Bjørvig et slag for hvorfor det er fornuftig å samle i stedet for å spre ressursene i kampen for å bedre pensjonistenes kår i samfunnet.

Vi har fått flere bekymrede henvendelser fra våre medlemmer som har fått opplysninger om at FLT vil etablere en egen landsdekkende pensjonistforening. I en tid der vi på mange forskjellige måter arbeider knallhardt for å rekruttere nye medlemmer, er det selvsagt svært bekymringsfullt at det planlegges å etablere en ny pensjonistorganisasjon som også retter seg mot de som pensjoneres fra tjeneste i Statens vegvesen.

Til din informasjon kan jeg opplyse at Statens Vegvesens Pensjonistforbund (SVP) har et betydelig antall medlemmer som er tilsluttet fagforeningen FLT og pensjonert fra tjeneste i Statens vegvesen både fra TK-siden (Inspektørgruppen) og som oppsynsmenn med fagutdannelse som ingeniører. For øvrig har SVP også mange medlemmer som er tilsluttet fagforeninger som Tekna, NITO og NTL.

La meg derfor slå et slag for hvorfor det er fornuftig å samle i stedet for å spre ressursene i kampen for å bedre pensjonistenes kår i samfunnet. Når man blir pensjonert fra aktiv tjeneste i en statlig organisasjon, søker mange til en pensjonistorganisasjon der man kan treffe tidligere kolleger fra sitt tidligere arbeidsforhold og til en organisasjon som er opptatt av pensjonisters rettigheter og krav.  SVP er en pensjonistorganisasjon som oppfylle begge disse kravene. Jeg vil undrestreke dette i det følgende:

1). SVP med sine 2200 medlemmer pensjonert fra Statens vegvesen deltar i SAKO (Samarbeidskomiteen for pensjonister) som ledes av Pensjonistforbundet med 250.000 medlemmer. Som SAKO-medlem deltar SVP i møter tre ganger i året med regjeringen om trygdebudsjettet.

2). SVP har signert avtale med Statens vegvesen om godtgjørelse for tjenesteleveranser fra SVP til pensjonister fra Statens vegvesen. Tjenesteleveransene skal bla inneholde foredrag om temaer som ligger innenfor Statens vegvesen sitt samfunnsansvar, om reformer og tiltak for pensjonister, om temaer av interesse for pensjonister og om rettigheter og tilbud for pensjonister.

I avtalens vedlegg om foredrag er det spesifikt nevnt foredrag med informasjon om førerkortbestemmelser for eldre og om digitale tjenester fra TK, og dermed er det forventninger om bidrag fra pensjonister fra Inspektørgruppen fra TK. 

3). I avtalen med SVP er det også nedfelt bestemmelser om tilgang til lokaler:

Der hvor forholdene ligger til rette for det, kan pensjonister benytte seg av kantine, bibliotek og trimrom. Forutsetningen er at de innordner seg de rutiner, herunder sikkerhetsrutiner, som gjelder på det enkelte tjenestested.

Der det er praktisk mulig, gir Statens vegvesen tilgang på kontorplass og møterom, samt alminnelige kontorfasiliteter som kopimaskin, skriver mv., til den lokale pensjonistforeningen.

Når forholdene ligger til rette for det, vil pensjonister få mulighet til å delta på utvalgte lokale arrangementer i regi av Statens vegvesen. Plassjefen, eller den vedkommende bemyndiger, vil i slike tilfeller sende en invitasjon til den lokale pensjonistforeningen.

Med bakgrunn i det som er nevnt foreslår jeg at du støtter at alle som pensjoneres fra tjeneste i Statens vegvesen anbefales å bli medlem av Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP) ved at de søker om medlemskap i den av våre lokale fylkesforeninger de finner naturlig. Adressene finnes på nettstedet vegpensjonistene.no