Invitasjon til medlemsarrangementer    

Gode vegpensjonister. Vi håper det står bra til med dere.

Det er tid for å møtes igjen. Pensjonistforeningen legger derfor opp til noen arrangementer som vi håper vil være av interesse. Hovedpoenget med disse samlingene er at medlemmene kan møtes og snakke sammen, med enkel servering.

Vi planlegger følgende medlemsarrangement i august og september:

  • Vegmuséet 11. august kl. 13:00. Utendørs arrangement med grillingPåmeldingsfrist 5. august.
  • Tur til Skogmuséet og Glåmdalsmuséet, Elverum 13. september. Påmeldingsfrist 20. august. Avreise fra Lillehammer med buss blir kl. 09:00 med retur kl. 17:30. Bussen vil ta opp deltakere undervegs. Det blir egen guiding og servering av lunsj. Egenandelen er satt til kr. 100,- for medlemmer og kr. 200,- for ledsagere som ikke er medlem. De som har meldt seg på vil få nærmere informasjon om reiseopplegget rett etter 20. august. Vi håper at denne turen vil være av interesse for medlemmer fra hele Oppland.

Arrangementene er åpne for alle medlemmene. Pensjonistforeningen vil sørge for mat og drikke.

Påmelding til arrangementet skjer på èn av følgende måter:

  • Pr. epost til: Ole Jørgen Lind: ojlind@gmail.com eller
  • Pr. telefon eller SMS/tekstmelding til Ole Jørgen Lind, 917 73 881 eller Bjørn Skoglund, 918 46 567.

Når du melder deg på må du gi beskjed om:

  • Hvor du vil delta?
  • Om du har med ledsager

Egenandel for turen til Skogmuséet betales samtidig med påmelding til bankkonto 6188.05.23235 eller pr. VIPPS til 911 48 340 (kasserer Aage Sveen).

Vi håper disse arrangementene vil være av interesse for medlemmene, og ønsker både medlemmer og ledsagere velkommen.

Med vennlig hilsen 

Bjørn Skoglund  

Leder av SVPO