Slutt for vegmuseet i Rogaland

Museumsanlegget for Rogaland er lokalisert i Dirdal. Her er samferdsels-historie og museumsgjenstander fra hele fylket samlet og utstilt. I tillegg er flere verdifulle gjenstander fra Hordaland og Sogn- og Fjordane tatt vare på.

Magasinet i Dirdal er det største av de fem regionale anleggene til Statens vegvesen og består av 2620 m2 god bygningsmasse med tomt på 6800 m2. Inne og ute er vår fantastiske vegvesen-historie gjennom 150 år formidlet i tematiske utstillinger med store og små gjenstander og maskiner. Se stjerne i norgeskart.no fra Kartverket.

Vegdirektørens ledergruppe vedtok i februar 2023 å stenge ned og avvikle all lokal formidling til publikum, skoleklasser og grupper m.m. Nå skal det kun være utstilling og formidling av veghistorien sentralt på Norsk vegmuseum ved Lillehammer. Lokal veghistorie og innsatsen gjennom flere tiår fra ivrige kulturmedarbeidere i Statens vegvesen, ble over natten radert ut og har nå ingen framtidig betydning i kulturarbeidet for Statens vegvesen. 

Hovedbegrunnelsen er at det lokalt mangler museumsfaglig kompetanse til å drive med museumsarbeid og formidling av veghistorien. Det er satt av 15 mill. kr over tre år, som skal brukes til gjenomgang og kassasjon av innholdet i de fem regionmagasinene. En velbegrunnet frykt er at en del av de mest verdifulle gjenstandene, ved behov vil bli hentet og brukt på det sentrale Norsk vegmuseum. Resten av gjenstandene og andre objekter av museal interesse, vil stå og støve bort og senere kastet.

Engasjementet er stort for å få åpnet magasinet i Dirdal for publikum igjen.  Media, politikere i kommunene og fylke er engsjert. I tillegg er det opprettet en Facebook-gruppe «Ja til vegmuseet i Dirdal»  med over 2100 medlemmer samt en underskriftsliste med 2700 underskrifter.