Reisepolicy for SVP

Forbundsstyret har utarbeidet en reisepolicy for reiser som henger sammen med forbundets aktiviteter, og som skal betales av forbundet. Reisepolicyen ble vedtatt av forbundsstyret 21.september 2023. Policyen skal evalueres etter et halvt år, innen utgangen av mars 2024. 

Foreningene beslutter sine egne regler for reiser der foreningen skal betale reisen, men kan også velge å bruke hele eller deler av forbundets policy.

Bakgrunnen for utarbeidelse av reisepolicyen var primært uklarheter ved bruk av egen bil, og hvordan utgiftene skulle dekkes. I utgangspunktet skal billigste reisemåte benyttes, noe som ofte er buss og/eller tog. Imidlertid er bruk av egen bil noen ganger være eneste eller billigste alternativ.

Forbundsstyret har valgt å se mer helhetlig på reiser, og bl.a. tatt inn noe om digitale kontra fysiske møter og kurs, samt reisetider og reisemåter. 

En reisepolicy kan ikke dekke alle eventualiteter, men skal bidra til at vi har et tillitsbasert system der alle bidrar til å holde reisekostnader på et så lavt og akseptabelt nivå som mulig.