Museums-magasinene stengt

Av Hans Seland og Lars Helge Rasch:

All formidling av veghistorie ved de fem regionale museumsmagasinene blir historie. 20. februar ble dette vedtatt av ledergruppa i Statens vegvesen.

Leder for Statens vegvesens pensjonistforening (SVP) i Rogaland, Gunnar Magnusen, mener at prosessen og saksbehandlingen ikke er i henhold til god forvaltningsskikk. 

Han sier at pensjonistforeningens medlemmer er dypt fortvilte og skuffet over vegvesenets prosess i saken. Uten noen form for høring eller orientering ble nedstengning umiddelbart iverksatt.

Gunnar Magnusen er leder for
Statens vegvesens pensjonistforening (SVP) i Rogaland (privat foto)

Omdømmeproblen

– Dette gir Statens vegvesen et dårlig omdømme, og vedtaket vitner om arroganse og liten respekt for det kulturarbeidet som er utført av tidligere vegvesen-ansatte i fylkene, sier Gunnar Magnusen, som ikke kjenner igjen Statens vegvesen som den gode og inkluderende arbeidsgiveren fra tidligere tider. 

– Gjennom flere omorganiseringer i SVV har jeg sammen med mange kolleger forsøkt å finne gode løsninger, sier han. 

Forhåpning til Vegmuseet

Slik var også forhåpningene til omorganiseringen av museal virksomhet i 2020.  Da fikk Vegmuseet ved Lillehammer totalansvaret for kulturarbeidet i etaten. Vedtaket om å stenge de regionale museumsanleggene har derfor ført til betydelig skuffelse og stor frustrasjon hos meg og mange der ute i lokalmiljøet.

Ber ledelsen engasjere seg

– Vi må si ifra til ledelsen i SVV om hvilke konsekvenser nedlegging har for vegkultur-arbeidet og museumstilbudet i regionene, sier han og legger til at Statens vegvesens pensjonistforening i Rogaland (SVP) har i brev 2. november 2023 bedt Vegdirektøren om å omgjøre vedtaket om nedstengning av museumsmagasinet i Dirdal. 

– Der ber vi om at vegdirektøren tar initiativ til at Norsk Vegmuseum ser på mulighetene for bedre å utnytte det lokale engasjementet bedre. Det er lov å håpe på en løsning, sier Gunnar Magnusen.

Les også denne saken: https://vegpensjonistene.no/aktuelt/slutt-for-vegmuseet-i-rogaland/