Oppland

Invitasjon til medlemsarrangementer    

Gode vegpensjonister. Vi håper det står bra til med dere. Det er tid for å møtes igjen. Pensjonistforeningen legger derfor opp til noen arrangementer som vi håper vil være av interesse. Hovedpoenget med disse samlingene er at medlemmene kan møtes og snakke sammen, med enkel servering. Vi planlegger følgende medlemsarrangement i august og september: Vegmuséet 11. august kl. 13:00. Utendørs arrangement med grillingPåmeldingsfrist 5. august. Tur…