Oppland

Medlemstilbud 2024

Torsdag 25.april er temaet «Utbygging av E6 Moelv-Øyer». Prosjektdirektør Kåre Nordsjø i Nye Veier vil primært orientere oss om strekningen Roterud-Storhove, som mangler en klagebehandling før den er byggeklar. Entreprenør…