|

Årsmøte 2024

På årsmøte ble Svein Harald Søndenaa valgt til ny leder. Som leder av valgkomiteen hadde Svein Harald en vanskelig oppgave med å finne en som var villig til å stille som lederkandidat på årsmøte. Etter påtrykk fra nåværende styre endte det med at han måtte ta valget selv.  Heldigvis var det flere tidligere styremedlemmer som fortsatte fordi de ikke var på valg. Både Ingeborg Vehus, Anne S. Samuelsen, Rolf Tidemann og Kjell Pedersen fortsatte i styret. Nytt styremedlem ble Sigurd Kløvfjell. Både Pål A. Haugen og Anders H. Hermansen fortsatte som varamedlemmer. Pål Arnfinn er foreningens kontaktperson i Setesdal.

På årsmøte ble Anders Noddeland takket for 10 år som leder/sekretær i foreningen.

 67 medlemmer ble servert middag og seinere kake og kaffe. Etterpå holdt Anders en mimrestund fra sine 42 år i vegvesenet.