|

Møteplan SVP Aust-Agder 2024

Vedlegger møteplan pr 06.06.2024. Denne vil bli forsøkt ajourført ved endringer.

 • 11. Januar, styre og medlemsmøte
 • 1. Februar, styre og medlemsmøte
 • 22. Februar, årsmøte
 • 7. Mars, styre og medlemsmøte
 • 2.  Mai, styre og medlemsmøte
 • 7.  Mai, rusletur Buøya
 • 6. Juni, styre og medlemsmøte
 • 11 Juni, fellesmøte med Vest Agder
 • 1. August, styre og medlemsmøte
 • 29. August, Busstur til Setesdal med båttur med Bjoren
 • 5. September, styre og medlemsmøte
 • 12. September, rusletur Grimstad
 • 3. Oktober, styre og medlemsmøte
 • 7. November, styre og medlemsmøte
 • 5. Desember Julemøte