Hedmark

Årsmøtet SVP Hedmark er utsatt igjen.

Foreningen i Finnmark skulle hatt sitt årsmøte i mars 2020, men på grunn av koronasituasjonen måtte møtet utsettes på ubestemt tid. Heller ikke i 2021 ble det valgt å holde årsmøte.Det innebærer at styret som ble valgt i 2019 fortsetter sitt arbeid inntil nytt årsmøte kan bli holdt. Sannsynligvis blir neste årsmøte tidligst i løpet av første halvår 2021. Vi kommer tilbake med mer informasjon når…