|

Årsmøte 12. mars 2024

Årsmøte ble holdt på Myklegard i Løten, med 44 medlemmer til stede. Velkomst med kaffe og kringle.

Vi startet årsmøte med å minnes medlemmer som har gått bort siste året. Deretter de vanlige årsmøtesakene med årsberetning, revidert regnskap, budsjett, forslag og valg. Aktivitetsplanen for 2024 ble vedtatt og omfatter blant annet dagstur til Oslo og Roseslottet 5. juni og tredagers-tur til Telemark i månedsskiftet august/september. Invitasjon blir sendt medlemmene. Medlemskontingenten opprettholdt uendret på 200 kroner.

Sittende styre ble gjenvalgt. Are Odden ble takket av som varamedlem til styret, etter mer enn ti år som leder og styremedlem. Are fortsetter som leder av turutvalget. Ny vara til styret ble valgt Terje Støen.

Etter årsmøtet orienterte leder av uteseksjonen, Geir Thomas Finstad, om kontrolloppgavene Vegvesenet har ute på vegen og om nye teknologiske hjelpemidler. Helt til slutt spanderte foreningen gryterett til alle frammøtte som kvitterte med å ta lodd for 5160 kroner.