SVP Troms i eldrerådet

SVP Troms har fått inn et fast medlem og to varamedlemmer i Eldrerådet i Tromsø kommune. For en mulighet vi har til å påvirke eldrepolitikken i Nord Norges største kommune. Med vår kompetanse kan vi utgjøre en forskjell. Det skriver leder Knut Arne Henriksen i en orientering til forbundsstyret 20. oktober.

Her har SVP Troms virkelig fulgt opp tiltak 3.1.3 i landsmøtets handlingsprogramm fra mai, der det står:

Forbundet støtter Pfs initiativ til å opprette lokale samarbeidsutvalg mellom SAKO og Pf. Samarbeidet bør organiseres på fylkesnivå. Det satses på rekruttering og faglig støtte til fylkeskommunale- og kommunale eldreråd og informasjon og kurs til medlemmene.