Nord-Trøndelag

Datakurs med mer.

Kurset hadde 14 deltakere, og instruktør var Kjell Haltbrekken. Han er ein av våre medlemmer. Dette er 3. året vi har eit slikt kurs, og vi hadde deltakere frå Steinkjer, Ogndal, Inderøy og Overhalla, som er eit godt stykke  nord for Namsos. Vi er godt fornøgd med deltakelsen. Vi synes det er artig at vi får det til. Det er eit av tiltaka på aktivitetsplana våres….