Grilldag på Skjelvågen 5. juli 2023

Tradisjonen tro avholdt vi grilldag på Skjelvågen kai og som vanlig var været med oss. Solen kom etter vært og det ble godt å sitte ute. Det var stor interesse og det møtte opp over 60 personer. Mange møtte i god tid og stemningen var god.
Odd Kåre startet festen med å ønske velkommen og orienterte om opplegget for dagen.

Grillmaten ble levert av Inderøy catering og smakte som vanlig nydelig. Etter at alle var mette og fornøyde startet den musikalske underholdningen. Musikerne besto av Odd Kåre, Synnøve og Gunn Jorun. Det ble både sang og rene musikkinnslag. Artig.
Leder i pensjonistlaget, Asbjørn, holdt tale om tingenes tilstand og reklamerte for lagets høsttur til E6 Kvithammer – Åsen, og videre til Selbu med overnatting og besøk på radio- og tv-museet.
Årets quiz, laget av Ruth og Jan Arild, var som vanlig av det vanskelige slaget, men Hågen og co dro seieren i land.
Dagen ble avsluttet med kaffe og kaker og mer prat rundt bordene.

Det er stor sjanse for at det blir gjentakelse neste år på om lag samme tid.


Arild