Møre og Romsdal

Landsmøtet i Tromsø

Landsmøtet i Tromsø

Vegpensjonistene (SVP) sitt landsmøte 2021 ble avholdt i Tromsø i september og fra Møre og Romsdal deltok leder Ole Syltebø (utsending) og nestleder Irene Bolsø (observatør). Landsmøtet var utsatt fra 2020 og det var stor tilfredshet med at landsmøtet nå kunne avholdes som et fysisk møte. Landsmøtet behandlet viktige saker som nye vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund, rammebudsjett og handlingsprogram for kommende år og valg. I…

Onsdagstreff i Molde Alderdom som utfordring for det gode liv

Onsdagstreff i Molde Alderdom som utfordring for det gode liv

Hvordan vi kan bevare det gode liv i alderdommen, det var tema for Håvard Heggdal da vegpensjonistene i Molde møttes til onsdagstreff i oktober.  Håvard Heggdal er pensjonert overlege med spesialisering i geriatri, altså sykdommer hos eldre. Innlegget var preget av stor fagkunnskap og hadde en optimistisk undertone. Det er nemlig flere sider som bidrar til et godt liv som hver enkelt av oss kan påvirke…