|

Hermund Einar Vebenstad er død

Styremedlem Hermund Einar Vebenstad gikk uventet bort 2. mai. I styremøte 28. mai ble varamedlem Mario Obreque-Cardenas tatt inn som fast styremedlem.