|

Årsmøte 2024 torsdag 15. februar

Tid og sted for årsmøtet er kl 1100 i møterom Aksla
i Statens vegvesen sine lokale i Olsvika/Spjelkavika, Vestre Olsvikveg 13.

Vi får besøk frå Politiet som vil foredra om «Svindel på nett».

Deretter gjennomfører vi det formelle årsmøtet i samsvar med vedtektene for pensjonistforeninga vår.

Det blir enkel servering.

Vel møtt!