SVP Landsmøte

Landsmøtet i Tromsø

Vegpensjonistene (SVP) sitt landsmøte 2021 ble avholdt i Tromsø i september og fra Møre og Romsdal deltok leder Ole Syltebø (utsending) og nestleder Irene Bolsø (observatør). Landsmøtet var utsatt fra 2020 og det var stor tilfredshet med at landsmøtet nå kunne avholdes som et fysisk møte.

Landsmøtet behandlet viktige saker som nye vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund, rammebudsjett og handlingsprogram for kommende år og valg. I tillegg ble også de mer tradisjonelle sakene behandlet, slik som årsberetninger og regnskap for de foregående årene.  Etter at forbundet nå har gjort vedtak om nye vedtekter, så vil foreningen i Møre og Romsdal behandle sine vedtekter på kommende årsmøte i 2022.  Ved valg av nytt styre ble det gjenvalg i alle sentrale posisjoner og Kjell Bjørvik fortsetter som forbundsleder.  Irene Bolsø ble valgt som 3. varamedlem til landsstyret og dermed er vårt fylke igjen representert.