|

Nytt styre for 2024

Årsmøtet ble holdt 6. mars på Karlsvik Gård. Etter møtet fulgte hyggelig samvær med servering av smørbrød og kake.

  • Leder Eva Borge, gjenvalgt 1 år
  • Nestleder Kjell-Erik Andreassen, ikke på valg
  • Sekretær Bente Louise Huseby, valgt for 2 år
  • Kasserer Norma Enes, valgt for 2 år
  • Styremedlem Wenche Johansen, ikke på valg
  • Varamedlem Bjørg Tangerud, gjenvalgt 1 år
  • Varemedlem Roar Gärtner, valgt for 1 år